marți, 19 august 2014

,,Suflet nou". Număr omagial la 80 de ani de la prima aparaţie a revistei, 15 august. 2014

La împlinirea a 80 de ani de la apariţia revistei ,,Suflet nou", în redacţia şi cheltuiala Bisericii Ortodoxe din Comloşu Mare şi cu strădania părintelui Aurel Cristian Tomescu, parohul locului a apărut acest număr omagial în format A. 3, 8 pagini a foii independente de luptă spirituală, culturală şi politică interbelică. Pe prima pagină sunt redaţi în medalion fondatorii, susţinătorii şi colaboratorii principali au publicaţiei. În partea a doua, dr. Andrei Bălan semnează editorialul - program al publicaţiei intitulat: ,,Cine suntem şi ce vrem". În acest număr sunt redate articole care au apărut în etapa interbelică a revistei. Astfel că pe lângă redactorul fondator Bălan au mai publicat: pr. prof. Gheorghe Cotoşman din Jimbolia, protopopul locului dr. Ştefan Cioroianu, sociologii: Dimitrie Gusti şi Cornel Grofşorean.
Foaia poate fi consultată la biblioteca parohială!