luni, 1 ianuarie 2018

Raport de activitate al Parohiei Birda pe anul 2017

Parohia Birda face parte din  Protopopiatul Deta, fiind o parohie rurală de categoria a II-a cu parohie: Birda și filie Sîngeorge. Conform Conscripției parohiale sunt 820 de credincioși, din care în parohie sunt 512 credincioși maturi și 130 de copii. În filie sunt 148 credincioși majori și 30 de copii.
            Parohia dispune de biserică, casă parohială, capelă în filie, capelă mortuară în parohie, două cimitire, din care unul este confesional.


Activitatea religios-pastorală

            Atât în biserica parohială, cât și în cea filială a fost oficiat un program liturgic săptămânal în Duminici dar și în sărbători compus din: Vecernie (sâmbăta, Duminica, în ajunul sărbătorilor), Litie, Utrenie și Sfânta Liturghie.
            În Postul Paștilor a fost oficiată Sfânta Liturghie a Sfântului Grigore Dialogul, miercurea și vinerea. În săptămâna 26 februarie – 5 martie a fost organizată ,,Săptămâna duhovnicească” cu slujbe zilnice, împărtășirea cu Sf. Taine, inițieri catehetice ș. a.. În Sătămâna Mare au fost celebrate slujba Denilor încheiate cu Prohodul Domnului și Slujba Învierii, ultimele două slujite atât în parohie, cât și în filie.
            În Postul Adormirii Maicii Domnului au fost oficiate alernativ Acatistul Adormirii Maicii Domnului și Paraclisul Maicii Domnului încheiate cu slujba Prohodului Maicii Domnului.
            Un moment deosebit de rugăciune și comuniune l-a reprezentat prăznuirea hramului bisericii parohiale cu prilejul Nașterii Maicii Domnului. După slujba Vecerniei unită cu Litia și Utrenia în Ajunul Praznicului oficiat în sobor, a urmat sfințirea mică a apei, Sfânta Liturghie și ritualul frângerii colacului, semn al comuniunii și bucuriei cinstirii ocrotitorului bisericii ortodoxe din Birda.
            Anul Omagial și Comemorativ a fost marcat prin slujbe distincte: Sfinții 40 de Mucenici (9 martie) și Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 octombrie) când au fost pomeniți martirii din închisorile comuniste și împlinirea a 92 de ani de pictură murală la Birda.
           Sfintele Taine au fost administrate la cererea expresă a credincioșilor. Au fost săvârșite 13 Boteze și 11 Cununii. Tainele Mărturisirii și Împărtășirii au fost administrate cu precădere în cele 4 posturi din timpul anului bisericesc. Copiii au fost mărturisiți (de la 7 ani) și cuminecați în Posturile Păresimilor și Crăciunului, dar și în zile speciale dedicate educației creștine: sărbătorirea Sfinților Trei Ierarhi (30 Ianuarie). Taina Sfântului Maslu a fost oficiată bianual în parohie și anual în filie.

            Alături de Sfintele Taine au fost oficiate ierurgii legate de sfârșitul trupesc al omului, de binecuvântare și sfințire a casei, sfințirea apei. Au fost oficiate 8 înmormântări, 4 sfințiri colective a caselor (Înălțarea Sfintei Cruci, Nașterea, Botezul și Învierea Domnului. Sfințirea Mare a Apei (Aghiasma Mare) la Bobotează și cea mică la Izvorul Tămăduirii. De asemenea a fost sfințită apa cu prilejul sfințirii caselor și cu alte prilejuri.
            S-au oficiat slujbe de pomenire a eroilor în filie la praznicul Înălțării Domnului, la Ziua Națională a României dar și cu prilejuri deosebite din viața parohiei: împlinirea a 5 ani de apariție neîntreruptă a revistei trimestriale: ,,Arhanghelul”.

Activitatea cultural-misionară

            Educația religioasă este realizată prin câteva mijloace clasice de propovăduire din cadrul slujbelor religiase: predică (omilie biblică, tematică), cateheză și predică ocazională (pareneză, necrolog).
            Anul Omagial al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul Comemorativ al Patriarhului Justinian Marina și al apărătorilor ortodoxiei din timpul regimului comunist din Patriarhia Română a fost oglindit prin câteva manifestări cultural-religioase la nivel parohial:
            Organizarea Cercului de Pictură ,,Prima mea icoană” în care au participat 14 elevi de gimnaziu și liceu care au realizat 15 icoane cu tematică diversă: Sfânta Treime, praznice împărătești, chipuri de sfinți. Icoanele au fost expuse în biserică și vernisate în Duminica Ortodoxiei (5 martie).
            În Duminica Floriilor (9 aprilie) a fost lansată în biserica din Birda volumul: Pictorul Filip Matei. Întregiri biografice și artistice, Ed. Tiparnița, Arad, 2017, 95 p., iscălit de preotul Valentin Bugariu. Cartea este a doua contribuție în ,,Colecția Arhanghelul”. Studii închinate pictorului Filip Matei, pictorul bisericii din Birda au fost publicate de același autor în anuare, reviste și volume după cum urmează: ,,Pictorul Filip Matei (1853-1940). Contribuții monografice”, în ,,Almanaul Arhiepiscopiei Timișoarei”, 2017, p. 231-255; ,,Pictorul Filip Matei (1853-1940). Restituiri aristice”, în vol. Doru Sinaci, Emil Arbonie, Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana, vol. XII, Arad, 2017, p. 296-317; ,,Matei Filip, pictor bisericesc” în vol. Arhiepiscopia Timișoarei, Slujitori și apărători ai Ortodoxiei bănățene, Ed. Astra Museum, Sibiu / Partoș, Timișoara, 2017, p. 187-189. Articole care au încercat să dezvăluie personalitatea umană și artistică a pictorului bănățean au apărut și în ,,Ziarul Lumina. Ediția de Banat” și în revista ,,Arhanghelul”. Materiale de promovare a Anului Omagial au apărut și on-line: https://parohiaortodoxabirda.blogspot.ro/2017/10/anul-omagial-al-iconarilor-si.html.
            La sărbătoarea Sf. Mucenic Dimitrie s-au împlinit 92 de ani de când Filip Matei a pictat în biserica din Birda: iconostasul, cerimea, pereții laterali ai lăcașului de cult. Cu acest prilej a fost oficiată Sfânta Liturghie în sobor, răspunsurile liturgice precum și un concert de cântări și pricesne bisericești au fost date de Corala ,,Epifania” a Protopopiatelor Timișoara I și II sub bagheta prof. Florin-Nicolae Șincari.
            În capela cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din filia Sîngeorge au fost donate icoanele iconostasului (împărătești, prăznicare, apostolii, proorocii, molenii și Crucea Răstignirii). De factură monahală, icoanele realizate în tehnica tempera pe lemn în număr de 47 buc. va înveșmânta tâmpla acestui lăcaș de cult.

            Anul Comemorativ al Patriarhului Justinian și al maririlor din închisorile comuniste din Patriarhia Română a fost promovat prin câteva inițiative locale, cultural-religioase: La sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici după slujba de pomenire a fost susținută o cateheză tematică: ,,Suferința Bisericii Ortodoxe Române în timpul regimului comunist”. Cateheza a fost urmată de o expoziție de carte, prezentarea a două planșe închinate Patriarhului Justinian Marina (1948-1977) și martirilor și mărturisitorilor din temnițele regimului comunist, recitiri poetice și împărțirea mucenicilor.
            În 9 aprilie a fost sfințită o cruce de marmură în cimitirul din Sîngeorge care va veghea de acum acest loc și va aduce aminte de suferințele celor care au fost deportați în Bărăgan. Cel care a ridicat crucea este unul din cei strămutați în Bărăgan, iar slujba sfințirii a fost făcută după un Aghiasmatar tipărit în 1973 cu binecuvântarea patriarhului Justinian. Pe 20 iunie la sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul a fost sfințită la Birda o cruce care amintește de jertfa eroilor din Primul și cel de al Doilea Război Mondial. Jertfa eroilor din Birda pentru libertate și unitate stă sub paza unui vers din lirica lui Nichifor Crainic, întemnițat de regimul comunist: ,, Unde sunt cei care nu mai sunt?”.
          În 17 decembrie a fost organizat Concertul de Colinde ,,Vin colindătorii cum veneau odată...” care amintește de un alt întemnițat al perioadei comuniste: Radu Gyr. Manifestarea se adresează copiilor care vestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos. Un studiu despre prigonirea Bisericii Ortodoxe Române în timpul regimului comunist a fost realizat și publicat în revista ,,Morisena” nr. 3 / 2017: ,,Slujire și martiriu în epoca regimului comunist (1948-1989). Biserică, învățământ teologic, carte și presă bisericească. Clerici, monahi, teologi în închisorile comuniste”, p. 7-12 de preotul Valentin Bugariu. Același cleric a prezentat cele două evenimente omagiale și comemorative la Radio Trinitas în cadrul a două reportaje: ,,Pictorul Filip Matei” și ,,Patriarhul Justinian și Banatul”.

            Cu Școala Gimnazială din Birda și Școala Primară din Sîngeorge a fost încheiat un Acord de Parteneriat prin care s-au desfășurat activități religioase, catehetice și social-filantropice în colaborare. Amintim aici participarea la concursuri religioase: Concursul Național de Religie ,,Icoana și Școala mărturisirii” organizat la nivel local. Eleva Gabor Roberta a realizat un portofoliu intitulat: ,,Icoana-mărturisire a credinței prin culori” care a obținut Mențiune la faza județeană (eparhială). La Concursul Județean de Religie ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, la faza zonală au participat 9 elevi care au obținut premii și mențiuni. În luna decembrie s-a desfășurat Concursul ,,Bucuria Nașterii în suflet de copil” la care au participat elevii claselor a III-a de la Birda și Sîngeorge.

            În cadrul ,,Săptămânii altfel” au fost realizate două activități religioase: un pelerinaj de o zi la Mănăstirea Sf. Ilie de la Izvor din Bocșa în 30 martie și o cateheză despre însemnătatea icoanelor și iconarilor în Biserică. Cu acest prilej a fost folosit retroproiectorul și câteva albume de artă care au exemplificat lecția de religie prin puterea exemplului.
            La Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Iași a participat din parohia Birda, elevul Onia Călin Mădălin.
            Pe 13 Noiembrie a fost marcată Ziua Internațională a Bibliei printr-o cateheză la clasa a VII-a la Școala Gimnazială din localitate. Tema: ,,Biblie și pictură bisericească” a încercat să familiarizeze pe participanți cu textul Scripturii din care s-au inspirat pictorii bisericești în redarea scenelor biblice, chipurilor de sfinți ș. a..
            De Nașterea Domnului în biserica din Birda au fost primite cete de colindători care au vestit Nașterea lui Hristos. De astă dată colinda cea tradițională a fost adusă prin cântarea copiilor, port popular ș.a..
            Revista de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” a apărut în cursul anului 2017 trimestrial în 100 buc. / număr. Primul număr a fost însoțit de un calendar creștin-ortodox de buzunar. Publicația a fost distribuită la finalul Sfintei Liturghii în bisericile din Birda și Sîngeorge, prin Poșta Română, colaboratorilor externi și bibliotecilor.

            Concursul Județean de reviste școlare și parohiale a acordat revistei ,,Arhanghelul”, Premiul al II-lea la secțiunea de reviste parohiale.
            În 9 iunie a fost aniversată revista ,,Arhanghelul” cu prilejul împliniri a 5 ani de apariție neîntreruptă (2012-2017). Cu acest prilej după slujba religioasă de mulțumire a fost lansat volumul coordonat de pr. Valentin Bugariu, ,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale, Ed. Sitech, Craiova, 2017, 205 p. În prima parte a Cuprinsului sunt cuvinte de felicitare în capitolul ,,In honorem” semnate de: profesori universitari, scriitori, jurnaliști, muzeografi, profesori, bibliotecari și preoți. Partea a II-a: ,,Misiune și propovăduire prin presa sătească” redă articole care au apărut de-a lungul timpului în coloanele revistei. De remarcat e rubrica ,,Cronica parohială” (p. 101-150) care redă principalele activități desfășurate de parohia Birda în ultimii 5 ani.
            La această aniversare au participat: protopopi, profesori de teologie, redactori de publicații bisericești, bibliotecari, profesori, credincioși și elevii de la Școala din localitate. Din partea Bibliotecii Orășenești ,,Tata Oancea” din Bocșa, revista ,,Arhanghelul” a fost distinsă cu ,,Diploma de Onoare” pentru contribuția adusă la dezvoltarea presei rurale bănățene.

            Împreună cu Parohia Berecuța a fost realizat un pelerinaj de o zi la câteva biserici și mănăstiri din Belgrad și împrejurimi (17 iunie). Cu acest prilej s-a făcut un popas la câteva obiective istorice.
            În paginile revistei eparhiale ,,Învierea” și în ale cotidianului ortodox ,,Ziarul Lumina. Ediția de Banat” au fost prezentate mai multe știri din viața bisericească de la Birda: ,,Donație de carte către Biblioteca Comunei Birda”; ,,Sfinții Trei Ierarhi cinstiți în parohia Birda”; ,,Împărtășirea copiilor în parohia Birda”; ,,Prima mea icoană în parohia Birda”; ,,Săptămâna altfel în parohia Birda”; ,,Concursul de pictură ,,Învierea Domnului în suflet de copil” la Birda”; ,,Evenimente de Florii la Birda și Sîngeorge”; ,,Înălțarea Domnului în parohia Birda”; ,,Revista parohială ˂˂Arhanghelul˃˃ de la parohia Birda”; ,,Pelerinaj de o zi la Belgrad”; ,,Sfințirea Monumentului Eroilor în parohia Birda”; ,,˂˂Arhanghelul>> din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale”; ,,Prohodul Maicii Domnului în parohia Birda”; ,,Hramul bisericii de la Birda”; ,,Început de an școlar la Sîngeorge și Birda”; ,,Rechizite pentru elevii din Birda și Sîngeorge”; ,,92 de ani de pictură murală la Birda”; ,,Taina Sfântului Maslu la Birda”; etc.
            Parohia Birda dispune de o pagină de internet: https://parohiaortodoxabirda.blogspot.ro/. Pe acesta au fost stocate alături de știri, fotografii de la activitățile curente și cuvinte de învățătură, prezentări de parte și reviste, participarea Parohiei la simpozioane științifice, mese rotunde precum și aniversări și comemorări. Pe 29 iunie la împlinirea a 10 ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist a fost publicat articolul: ,,˂˂Am pierdut un gigant al Ortodoxiei pe pământ și am câștigat un sfânt în cer>>. Patriarhul Teoctist (2007-2017)”. Tot pentru necesități de informare a fost creată pentru copii care participă la proiectul catehetic ,,Hristos împărtășit copiilor” o paginăhttps://www.facebook.com/groups/129168847669289/.

Activitatea financiar-economică

            În cursul anului 2017 au fost folosite 8 chitanțiere și 2 ordonanțiere de plată. Au fost comercializate 152 pachete lumânări, 200 candele mici. S-au vândut 300 buc. calendare de perete, 5 buc. calendare tip broșură; 5 calendare tip birou. Au fost achiziționate 20 kg făină pentru prescuri, 20 l. vin liturgic. De la Depozitul Arhiepiscopiei Timișoarei au fost achiziționate consumabilele necesare cultului, cărbuni, tămâie, mir. În biblioteca parohială au intrat în cursul anului 12 cărți și 17 reviste bisericești. La finalul anului Parohia Birda nu are debite nici către Protopopiat, nici către un alt furnizor de servicii sau materiale.
Parohia înregistrează următoarea situație economică pe capitole și subcapitole:
Total venituri: 103.721,28 lei
Total cheltuieli: 98.098,45 lei
Sold: 5.622, 87

Venituri:
Lumânări: 5.275 lei
Tipărituri: 1.675 lei
Obiecte cult: 1.040 lei
Venit agricol (2016 + 2017): 49.019,07 lei
Cult: 21.822 lei
Mir, Tas, scaune: 15.672,21 lei
Servicii religioase: 6.749 lei
Sponsorizări: 2.000 lei
Rest lumânări: 90 lei
Din alte surse: 379 lei

Cheltuieli:

Exercitare cult: 3.942 lei
Doc. contabile: 575 lei
Cărți bibliotecă: 597 lei
Art. curățenie: 217 lei
Utilități: 11.160,15 lei
Lumânări: 6.528 lei
Tipărituri: 1.290 lei
Ob. cult: 791 lei
Reparații curente: 17.080,87 lei
Prime asigurare: 608 lei
Cheltueli ocazionale: 4.507,42 lei
Deplasări: 400 lei
Poștă, telefon: 1.078,71 lei
Comisioane bancare: 230 lei
CAS (10,5%): 9.875 lei
Sănătate (5,5%): 5.183 lei
Șomaj (0,5 %): 463 lei
Impozite salarii: 11.321 lei
Rest plată: 1.813 lei
CAS (15,8% + 0,168 %): 3.689,9
Șomaj (0,5% + 0,25 %): 206,19 lei
Sănătate (5,2% + 0,85%): 1.700 lei
Contribuții eparhiale, protopopești: 2.150 lei
Contribuții filantropice: 1.700 lei
F. C. M.: 250 lei
Trinitas: 400 lei
Lumina: 480 lei
Reviste bisericești: 778 lei
Colecte sociale: 1.473,32 lei
Ajutoare credincioși: 4.114 lei
Donații alimente: 3.496,5 lei.

Activitatea social-filantropică

Au fost organizate colecte pentru premierea elevilor olimpici, Fondul Central Misionar, Colecta Anului Omagial. Au fost cumpărate seturi de rechizite pentru elevii de la școlile din Birda și Sîngeorge. (25 elevi). Au fost cumpărate materialele pentru pictura icoanelor în Anul Iconarilor și Pictorilor (15 beneficiari).
Alături de aceste colecte și activități sprijinite de parohie amintim donații în alimente (30 beneficiari); pachete de Crăciun (100 copii); dulciuri de Sf. Ierarh Nicolae (60 beneficiari).
Toate tipăriturile realizate de parohie (cărți, reviste, calendare) au fost distribuite credincioșilor gratuit. Tot cu titlu gratuit au fost distribuite numere ale revistei eparhiale ,,Învierea” și al cotidianului ,,Ziarul Lumina. Ediția de Banat”.

Activitatea administrativ-gospodărească

În cursul anului s-a întreținut curățenia la biserică, casa parohială, capela din filie precum și în cimitirele din Birda și Sîngeorge. S-au efectuat lucrări de tăiere a ierbii, erbicidare acolo unde a fost cazul, degajarea zăpezii. În bisericii s-a întreținut curățenia, iar în timpul rece s-a asigurat încălzirea.  
Au fost realizate lucrări gospodărești la biserici și casa parohială. La biserica din Birda a fost ridicat un monument al eroilor, primul din comună, apoi s-a realizat o magazie pentru păstrarea combustibilului solid necesar încălzirii termice. A fost refăcut lumânărarul distrus de vântul puternic din 17 septembrie.
La capela din Sîngeorge a fost refăcut în întregime acoperișul turnului-clopotniță prin schimbarea învelișului lemnos și metalic. Au fost schimbate țiglele și coamele distruse de furtună. În interior au fost montate icoanele pe iconostasul existent. Au fost plantați atât în parohie, cât și în filie, 20 de puieți de brad.
Pentru nevoile cultului au intrat în inventar: 2 rânduri de veșminte liturgice; 3 Evanghelii; 1 epitaf cu punerea în mormânt a Maicii Domnului.
În cadrul casei parohiale au fost efectuate lucrări de amenajare interioară, izolare fonică, montarea unor uși la interior și exterior precum și la repararea capitală a unei magazii existentă pentru păstrarea combustibilului solid. 

Diverse

Cuantumul contribuților pe anul 2018 va rămâne la aceleași valori ca în anul precedent și pot fi achitate pe bază de chitanță la epitropia bisericii sau oficiul parohial.
Pentru bunul mers al Parohiei în acest an îndreptăm un gând de mulțumire: Domnului Primar, Consiliului Local, partenerilor, credincioșilor mari și mici implicați în activitățile: religioase, culturale și misionare.