marți, 23 ianuarie 2018

Pe ,,Drumul spre Betleem”

Cu bucurie am primit o veste mare din vatra pastorală și culturală a distinsului preot Dan D. Gîrjoabă slujitor cu frumoase inițiative și reușite în parohia Sânmihaiul Român din apropierea Timișoarei.
            După debutul editorial în volum de anul trecut, Gânduri de lumină, Arad, 2016, harnicul și priceputul preot și publicist oferă de astă dată o continuare a meditaților de anul trecut. Volumul nou apărut, Drumul spre Betleem, Editura Hoffman, 2017, 119 p. oferă credincioșilor și iubitorilor cărților de zidire sufletească un florilegiu de momente de trăire spirituală ce au în prim plan Nașterea Domnului Iisus Hristos.
            Titlul ales este unul simbolic arătând situația fiecărui creștin care se află pe cale spre Dumnezeu. Poate este cea mai frumoasă comparație a efortului personal în dobândirea vieții în Hristos. Omul care încă nu a ajuns în pridvor ci este călător împreună cu Dumnezeu, dar ținta acestui drum este pe deplin răsplătită prin vederea Ierusalimului ceresc.
            Autorul tocmai acest lucru își propune să nu meargă de unul singur pe această cale, ci împreună cu alții care își propun același lucru. O prima calitate a acestui volum este generozitatea oferirii unui îndreptar despre cum poate omul să se desăvârșeacă.
            Cartea împărțită în două capitole oferă cititorilor: 15 meditații, cea din urmă ,,Betleemul, locul unde a început Împărăția lui Dumnezeu” cu caracter concluziv, al doilea capitol: ,,Rânduri și gânduri” cuprinde 9 poezii tematice și 1 eseu.
            Pe Drumul acesta regal spre Betleem autorul atenționează asupra primejdiilor contemporane ivite la tot pasul: consumismul, a remediilor împotriva acestora: postul, cinstirea sfinților dar și a jertfei înaintașilor poporului român care s-au murit pentru libertatea, independența și unitatea poporului român.
            Dincolo de enumerarea cauzelor de poticneală autorul oferă și medicamente care asigură însănătoșirea sufletească: ,,Lasă sufletului tău răgazul de care are nevoie pentru a se umple de pace și bucurie. Rămâi singur, în rugăciune și în tăcere, liniștește-ți mintea și nu-i permite să te împovăreze cu gânduri trecătoare și inutile”. (p. 5).
            O a doua calitate a acestei scriituri o consituie temeinica pregătire și documentare a acestei cărți. Autorul, părintele Dan D. Gîrjoabă își flancheză meditațiile cu dovezi din filozofie, teologie cu aplecare spre Teologia biblică: exegeză a textului scripturistic dar și noțiuni de arheologie biblică, de Dogmatică cu aplecare asupra teologilor Paul Evdokimov și Dumitru Stăniloae dar și de știință pastorală, a aplicării unor cunoștințe teoretice la viața practică.
            Ținta acestui drum este Hristos, nu puțini sunt cei care nu numai că s-au potcnit, ci s-au abătut de la drum, au naufragiat de la cărăruia nu întotdeauna simplă care duce la Dumnezeu. O fericită comparație este făcută între păstorii și magii care își asumă Pruncul din ieslea Betleemului și creștinul de astăzi care de multe ori nu-l găsește pe Dumnezeu, invocând tot mai des faptul că el nu-și găsește locul și rostul în lumea de astăzi asediată și fizic și mediatic. Steaua care odinioară călăuzea spre locul nașterii este luată astăzi de glasul Bisericii care oferă și nu impune ajutor pe această cale spre Betleem.
            Taina Betleemului reprezintă primirea Pruncului Iisus în ieslea duhovnicească, sufletul fiecăruia dintre noi.
            A treia calitate a volumului o constituie prezentarea religiosului așa cum este el format din 2 segmente: Misticul și Magicul care interacționează reciproc. Pe de o parte cinstirea sfinților pe cealaltă parte colindele românești.
            Toate acestea îmbrăcate în frumoasa ie a limbii române cu figuri de stil la tot pasul.

            Astfel alcătuită, cartea părintelui Dan D. Gîrjoabă este un îndreptar folositor aducător de taine și bucurii din perioada de dinante și după Praznicul Crăciunului.