sâmbătă, 1 ianuarie 2011

Raport al activităţii pastorale al parohiei Colonia Gătaia pe anul 2010

Sâmbătă, 1. 01. 2011 după săvârşirea Sfintei Liturghii printr-un cuvânt potrivit preotul Valentin Bugariu a convocat în şedinţă de lucru Adunarea parohială. În acest sens au fost aleşi ca secretar dl. Sebastian Andrei Petrescu iar bărbaţi de încredere d-nii: Ioan Minda şi Petru Olariu. 
Singurul punct pe ordinea de zi a fost: prezentarea activităţii pastorale şi economice a parohiei Colonia Gătaia pe anul 2010.
În decursul anului 2010 în biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae s-a continuat activitarea pastorală pe cele patru paliere ale vieţii bisericeşti parohiale: bisericesc, pastoral-cultural, economic şi gospodăresc.
Sub aspect bisericesc în acul 2010 a fost săvârşită Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători, astfel în cursul anului s-au săvârşit 70 de Sfinte Liturghii, Vecernia în ajunul prăznuirii Sf. Liturghii şi Utrenia în duminici. În anul 2010 au fost oficiate două boteze, o cununie şi şase înmormântări. În amintirea celor repauzaţi s-au săvârşit şapte parastase. În cadrul cultului divin public au fost vândute 50 de pachete de lumânări şi 100 buc. calendare de perete. Au fost donate de credincioşi trei costume liturgice: două luminate şi unul funebru pentru serviciul rugăciunii publice.
Sub raport pastoral s-a urmărit pastoraţia individuală cu prilejul Tainei Mărturisirii în cele patru posturi din cursul anului bisericesc. Pastoraţia publică s-a săvârşit cu prilejul sfinţirii colective ale caselor enoriaşilor cu prilejul Bobotezei, Învierii Domnului şi Înălţării Sfintei Cruci. Deosebit s-a urmărit păstrarea şi cultivarea cultului celor adormiţi prin pomeniri colective în cimitirul parohial cu prilejul Duminicii Tomii şi a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril dar şi a cultului eroilor în ziua Înălţării Domnului. S-a urmărit şi pastoraţia pe pe grupe de sexe şi vârste: cinstirea femeii ortodoxe în biserică cu prilejul zilei internaţionale a femeii, pastoraţia copiilor în timpul orelor de cateheză duminicală.
Sub dimensiune culturală, parohia noastră a continuat activitatea de anul trecut, astfel credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie au fost distribuite toate numere publicaţiei ,,Învierea" editată de Arhiepiscopia Timişoarei. Deosebit au fost oferite numere din revista parohială ,,Lumină lină" editată de parohia Colonia Gătaia. 
De la începutul anului 2010 parohia Colonia Gătaia beneficiază de o pagină virtuală pe internet unde sunt stocate: ştiri, fotografii, acţiuni ale parohiei. Această pagină poate fi vizualizază la adresa: http://luminalinaparohiacoloniagataia.blogspot.com/
S-a dezvoltat învăţământul parohial, nu a exista nicio slujbă bisericească fără un cuvânt de învăţătură adecvat momentului: predică tematică, omilie biblică, cateheză şi predică ocazională. Şi în acul 2010 s-a continuat derularea proiectului catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor". Întâlnirile catehetice s-au finalizat prin cateheze, desen cu tematică religioasă şi cântare bisericeasă. Împreună catehumenii proiectului au colindat casele credincioşilor, au împodobit bradul de Crăciun şi au realizat frumoasa scenetă: ,,Legenda bradului" care au pus-o în scenă în prima zi de Crăciun după săvârşirea Sf. Liturghii.
Sub raport gospodăresc s-au montat jgheaburile la casa parohială, s-au ridicat două garduri şi o magazie de materiale. 
Sub aspect economic-financiar, parohia Colonia Gătaia nu are debite către administraţia bisericească superioară ori către furnizorii de materiale sau servicii. Salarizarea slujitorilor Bisericii este la zi. Pentru a se ajunge la această situaţie, în decursul anului 2010 s-a primit un ajutor financiar de la Sf. Arhiepiscopie în valoare de 3.500 lei. 
Total venituri: 37.437,35 lei.
Total cheltuieli: 36.286,11 lei.
Sold: 1.154,24 lei.
În încheiere preotul paroh a subliniat importanţa slujirii împreună a lui Dumnezeu, clerici şi credincioşi şi a anunţat că anul viitor potrivit hotărârilor Sf. Sinod va fi ANUL OMAGIAL AL SFÂNTULUI BOTEZ ŞI AL SFINTEI CUNUNII.
Nemaifiind alte probleme şedinţa a fost ridicată.
PREŞEDINTE,                                                                                                        
Pr. Valentin BUGARIU
SECRETAR,
Sebastian Andrei PETRESCU
BĂRBAŢI DE ÎNCREDERE:
Ioan MINDA
Petru OLARIU