vineri, 15 aprilie 2011

,,Gazeta Bocşei", nr. 1-3 (39-41)/2011

A apărut un nou număr din ,,Gazeta Bocşei". Din acest număr ne-a atras atenţia articolul Bocşa - istorie şi cultură în 2011 semnat de Gabriela Şerban, directorul Bibliotecii Orăşeneşti ,,Tata Oancea" din Bocşa. Articolul este în fapt un calendar cultural al instituţiei pe care cu cinste o patronează. Între activităţile culturale amintim: Omagierea lui Mihail Gaşpar - 130 de ani de la naştere; 100 de ani de electrificare publică la Bocşa; Festivalul concurs de folclor ,,Aurelia Fătu Răduţu", ed. a XVIII-a; 130 de ani de la naşterea lui Tata Oancea; 50 de ani de Oraş Bocşa;  ş. a. m.d. Publicaţia poate fi consultată la biblioteca parohială.