vineri, 1 aprilie 2011

,,Suflet nou", nr. 12/2010; nr. 2,3/2011

Veşti bune de la Comloşu Mare! Semnalăm apariţia revistei ,,Suflet nou" pe luna decembrie, ianuarie-februarie (2011) şi a suplimentului istoric ,,Suflet nou", nr. 2/2010. Revista pe luna decembrie aduce în atenţia cititorilor mai multe articole care fac referire la localitatea bănăţeană mai sus amintită. Din aceste materiale amintim secvenţa intitulată Cronică comloşană. Aspecte din vizita în Comloşu Mare a mareşalului Ion Antonescu (Duminecă 25 iunie 1944) semnată de ţăranul-scriitor Ghiţă Bălan-Şerban (1907-1975). Editorii acestui manuscris amintesc despre existenţa la Comloşu Mare a literaturii ,,de sertar".
Din nr. 2/2011 am remarcat evocarea ,,Când amintirile..." semnată de prof. Ion Murariu. Evocarea scoate în privelişte personalitatea luminoasă a magistrului G. I. Tohăneanu.
Suplimentul istoric aduce informaţii cu privire la trecutul comloşenilor dar şi a bănăţenilor. Ioan Olărescu îl aminteşte pe Învăţătorul Traian Lungu (1830-1917) - 180 de ani de la naştere. (p. 1-3). Din acelaşi supliment mai avem studii semnate de prof. dr. Gheorghe Luchescu (Andrei Şaguna şi epoca sa) şi dr. Eusebiu Narai (Sever Bocu). Revista poate fi citită la biblioteca parohială.