marți, 22 martie 2011

,,Iconostas", nr. 1/2011

Pe lângă biserica ortodoxă Sfântul Dumitru din Giroc prin grija P. On. Păr. Adrian Chermeu se desfăşoară mai multe activităţi religioase, catehetice şi culturale. O reuşită a acestor activităţi o reprezintă imprimarea revistei parohiale ,,Iconostas". Cu o regularitate trimestrială şi o ţinută grafică şi a scriiturii superioară, revista şi-a găsit locul în peisajul destul de firav al presei religioase din această parte a ţării. Din acest număr amintim articolele părintelui Chermeleu, Buna Vestire - Începutul mântuirii noastre (p. 1-3) şi Anul 2011 - Anul Familiei, al Botezului şi Tainei Sfintei Cununii (p. 6-7). Conf. univ. dr. Adia Chermeleu vorbeşte în două materiale despre Semnificaţia creştină a numelor de botez (p. 8-9) şi Despre isiptirile limbii române (p. 13). Etnograful Aurel Turcuş îşi continuă descinderea în cultura calendaristică tradiţională din Banat. Revista continuă şi rubricile deja consacrate: ,,Cuvinte de mir" şi ,,Pagina copiilor".
Publicaţia poate fi consultată în cadrul bibliotecii parohiale.