sâmbătă, 9 noiembrie 2013

,,Bocşa culturală", nr. 2/2013

Prin amabilitatea doamnei Gabriela Şerban, managerul Bibliotecii ,Orăşeneşti ,,Tata Oancea" din Bocşa am primit la parohie ultimul număr al revistei instituţiei sus amintite. Din acest număr aflăm dintr-un bogat editorial semnat de conducătorul bibliotecii despre activitatea acesteia în cursul a şaizeci de ani de viaţă. Cu acest prilej doamna bibliotecar Gabriela Şerban a iscălit şi un studiu monografic intitulat Biblioteca, între datorie şi pasiune. 60 de ani de lectură şi bibliotecă publică la Bocşa, Editura Tim, Reşiţa, 2013, 263 p + ilustraţii. Tot din acest număr al revistei ,,Bocşa culturală" aflăm despre întemeierea unei săli de lectură care va adăposti biblioteca domnului prof. dr. Vasile C. Ioniţă, cunoscutul dascăl şi lingvist cărăşan. Aflăm de asemenea despre serbarea unei personalităţi din Banatul de Munte, etnomuzicologul şi profesorul universitar Dumitru Jompan la împlinirea vârstei de 75 de ani, articolul este semnat de prof. univ. dr. Damian Vulpe de la Universitatea de Vest din Timişoara. Tot sub semnul muzicii, stă şi studiul Cântecul popular şi melosul bizantin în muzica lui Zeno Vancea care îl are ca autor pe Doru Popovici. Revista propune cititorilor şi poezie, proză literară precum şi prezentări de carte şi evenimente culturale.
Revista poate fi consultată la biblioteca parohială!