luni, 11 noiembrie 2013

Ziua Bibliei în parohia Birda          Miercuri, 13 noiembrie este serbată Ziua Mondială a Bibliei. În acest context şi în parohia Birda a fost marcat momentul printr-o activitate catehetică desfăşurată luni, 11 noiembrie 2013 în cadrul orei de cateheză săptămânală ,,Hristos împărtăşit copiilor” la Şcoala Gimnazială din comuna Birda, jud. Timiş.

            Cu acest prilej a fost organizată în sala de cateheză o expoziţie de carte cu conţinut biblic: ediţii ale Sfintei Scripturi (ebraică, greacă, engleză), dicţionare şi atlase biblice, comentarii patristice la textul sacru precum şi tălmăciri moderne ale Sfintei Scripturi. Au fost de asemenea prezentate diverse ediţii ale traducerii Bibliei în limba română: Dosoftei, Vasile Radu, Gala Galaction şi Bartolomeu Valeriu Anania.

            A urmat o cateheză susţinută de preotul Valentin Bugariu care a prezentat sintetic o istorie a cărţii sfinte, in prima parte, în cea de a doua s-a insistat asupra Poeziei Vechiului Testament. În încheiere au fost audiate capitole din Sfânta Scriptură care ilustrează două evenimente legate de tema propusă: David şi Goliat şi Regele David, episoade imprimate pe CD Mica Biblie apărut cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

            În final un gând de mulţumire se îndreaptă către doamna prof. Bianca Tănase, directorul şcolii, d-şoarei prof. Hilde Germer pentru iniţierea tehnică şi domnului prof. Doru Popa, profesorul de religie şi colaborator apropiat al programului catehetic derulat între şcoala şi parohia din comuna Birda.