miercuri, 15 iulie 2015

Cartea din Supermarket

            Charles Diehl, Teodora împărăteasa Bizanțului, trad. Teodora Popa – Mazilu, Editura Historia, București, 2007, 247.

            Editura bucureșteană Historia propune iubitorilor genului o nouă ediție a traducerii realizate în anul 1972 de către Teodora Popa – Mazilu. Istoricul francez, Charles Dihl reușește să încropească un studiu monografic închinat Teodorei (c. 500-548) soția bazileului Iustinian cel Mare al Imperiului Bizantin.
            Autorul, propune în patru capitole, împărțite la rându-le în mai multe subcapitole viața la curtea din Constantinopol: ,,Teodora Dansatoarea”, ,,Împărăteasa Teodora”, ,,Preacucernica Teodora” și ,,Iustinian”. În textul volumului, istoricul francez își păstrează obiectivitatea dorind ca prin opul tipărit să-l contrazică pe Procopiu de Cezareea care în Istoria secretă o prezintă a fi o dansatoare, o curtezană poate și datorită chipului ei deosebit: ,,Sub lunga mantie imperială, statura pare mai rigidă și mai înaltă; sub greaua diademă care-i ascundea pletele negre, obrazul fin, delicat, cu ovalul său puțin supt, cu nasul mare, drept și subțire, îi dă o gravitate solemnă, aproape melancolică; numai ochii trăiesc în această figură ofilită; sub dunga întunecată a sprâncenelor ce se împreună, frumoșii ei ochi negri […] o iluminează încă de parcă-i devorează obrazul”. (p. 15). Cu toată această opoziție a lui Procopie, Dihl recunoaște faptul că Teodora ,,iubea plăcerile; iubea și banii” (p. 27) dar fusese și amanta lui Iustinian către anul 522 atunci când viitorul stăpân al Imperiului era un om de 38-40 de ani (p. 34).
            Teodora a stat în permanență sub fascinația Orientului, ea care era originară din Siria, tatăl, Acacios fusese paznic al ,,urșilor” din hipodromul capitalei. Despre viața anterioară căsătoriei cu Iustinian avem mărturia lui Procopiu suspectată de Charles Dihl de subiectivitate prea mare. Știm însă de faptul că în sufletul împărătesei s-a întâmplat ceva, ceva care a dus la schimbarea întregului comportament. Acest lucru s-a datorat influenței creștinismului. Ajunsă în Egipt a luat legătură ,,la cald” cu creștinătatea Alexandriei. Aici a intrat în legătură cu patriarhul Timotei, dar îl frecventa și pe Sever din Antiohia.
            Întreaga sa viață a fost o sprijinitoare a monofizismului, erezie care a măcinat Imperiul. S-a găsit însă și o explicație, Teodora a susținut Biserica deoarece era originară de acolo. Dincolo de rațiuni teologice înalte, prin monofizitism cele două popoare orientale principale ale Imperiului bizantin, sirienii și egiptenii, căutau să se despartă de greci, de ,,romei”, cum erau aceștia numiți la Constantinopol, ca urmași ai Imperiului roman, începând să graviteze în sfera de influență politică a Asiei. (cf. Emanoil Băbuș, Bizanțul, istorie și spiritualitate, Editura Sophia, București, 2003, p. 105). Palatul Hormisdas, reședința din tinerețe a lui Iustinian a devenit o adevărată republică monahală. Aici au fost așezați mai bine de 500 de călugări adunați într-o pioasă comunitate, ,,…pe coridoare, în curți, în sălile somptuoase ale palatului, n-auzeai decât murmurul rugăciunilor și psalmodierea cântecelor sacre…”. (p. 185). La sfaturile sale au fost numiți ierarhi, Iacob Baradeu la Edesa și Teodor la Bostra. Urmarea a fost reconstituirea Bisericii Monofizite din Orient care trăiește și astăzi.
            Și-a sprininit soțul în lupta pentru păstrarea tronului. În lupta dată în vremea răscoalei NIKA în care partidele ,,albaștrilor” (ortodocșilor) și ,,verzilor” (monofiziților) care s-au unit în înlăturarea bazileului. Basilisa Teodora rămase pe poziția sa hotărâtă: ,,-Dacă vrei să fugi, Caesar, foarte bine; ai bani, vasele sunt pregătite, marea ți-e deschisă; eu rămân! Mi-e dragă această veche maximă cum că purpura este cel mai frumos giulgiu pentru un împărat”. (p. 95).
            Chiar dacă s-au făcut exagerări de cronicarii de curte vedeau în persoana împărătesei ,,darul lui Dumnezeu” sau ,,potir al darurilor”, Teodora și-a sprijinit soțul în guvernarea Imperiului în toate hotărârile acestuia creîndu-se o epocă a creației și culturii.
            Teodora muri la 29 iunie 548 după o lungă suferință plânsă de casnicii ei ,,…la picioarele culcușului funebru, eunucii, cubicularii, femeile din casa imperială plângeau sfâșâietor”. (p. 206).

            Prin acest volum avem prețioase date care refac o perioadă de înflorire a Bizanțului și totodată de influență a spritualității bizantine în întreg Răsăritul ortodox.