marți, 23 noiembrie 2010

,,Iconostas", nr. 3/2010

Am primit la redacţie revista ,,Iconostas" editată de Biserica Ortodoxă ,,Sf. Dimitrie" din Giroc. Revista păstrează rubricile devenite tradiţionale: Cuvinte de mir, prezentare de carte, tradiţii şi credinţe, meditaţii, note de călătorie, pagina copiilor. Din numărul primit avem cateheze de iniţiere în  sărbătorile ortodoxe: Cuvioasa Parascheva de pr. Adrian Chermeleu, Adormirea Maicii Domnului de Teofil Pârâian şi Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril de prof. drd. Florin Golban.
Din viaţa bisericii este rubrica care ne dezvăluie viaţa religioasă a ortodocşilor giroceni: înfrumuseţarea bisericii, renovarea casei parohiale, sfinţirea caselor, acţini filantropice, pelerinaj la mănăstirea Călugăra ş.a. m. d..
Numărul poate fi consultat în cadrul bibliotecii parohiale.