luni, 21 februarie 2011

Întâlnirea publiciştilor din presa rurală la Giarmata Vii


În data de 12 februarie 2011, la Giarmata Vii, începând cu ora 10 s-a desfăşurat adunarea generală a „Asociaţiei publiciştilor presei rurale în Banat”, având următoarea ordine de zi:
1.Darea de seamă a activităţii asociaţiei pe anul 2010 prezentată de dl vicepreşedinte Vasile Suciu şi de dl secretar general Ioan Traia.
2.Alegerea preşedintelui asociaţie.
3.Lansare de carte: „Teatru” de Ion Biriescu, referent dl prof. Gheorghe Lungu
          „Pe un an un ban, pe lună o prună. Dimitrie Comşa şi apropiaţii săi” autor şi referent dl. Vali Corduneanu.
             „Giroc, arc peste timp” monografie de Octavian Gruiţa, Ion Murariu şi Marius Matei, referent dl Ioan Traia.
4. Planul de activităţi a asociaţiei pe anul 2011.
Au participat 15 membrii titulari şi 2 invitaţi: dna Eleonora Mihai, preşedintele Clubului de şah Mediator-Giarmata Vii şi dl. Vali Corduneanu, directorul Muzeului presei din Jimbolia.
Dnii Vasile Suciu şi Ioan Traia au prezentat toată activitatea asociaţiei de la momentul iniţiativei de înfinţare din data de 10 aprilie 2008 şi până la sfârşitul anului 2010.
Prin demisia dlui Vasile Todi la sfârţitul anului 2010, era necesară alegerea unui nou preşedinte. În unanimitate de voturi a fost ales dl Vasile Suciu, vicepreşedintele asociaţiei, iar în locul vacant de vicepreşedinte a fost ales dl Traian Trifu Căta redactorul şef al revistei „Familia” din Vladimirovaţ-Serbia.
Lansările de carte au întregit într-un mod strălucit această adunare, asociaţia propunându-şi ca întodeauna întâlnirile sa aibă şi o serioasă componentă culturală
Planul de activităţi pe anul 2011 cuprinde următoarele:
-Editarea şi tipărirea unui anuar al asociaţiei, răspunderea fiind colectivă, coordonatori fiind preşedintele şi secretarul general.
-crearea unui blog al asociaţiei pe internet, răspunde consiliul director şi dna Sivia Harhătă.
-infinţarea unei sucursale a „Asociaţiei publiciştilor presei rurale în Banat” în Banatul sârbesc, răspunde consiliul director şi dl Traian Trifu Căta.
La final dl secretar general a transmis câteva sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii asociaţiei, accentuând nevoia de promovarea a asociaţiei în toate mediile culturale ale Banatului.
Întâlnirea s-a încheiat într-o notă de optimism, constituind intrarea asociaţiei în faza de stabilitate şi relativă consolidare.

Ioan Traia secretarul general al „Asociaţiei publiciştilor presei rurale în Banat”