vineri, 27 martie 2015

Parteneriat educațional între Parohia Birda și Școala̸ Biserica din Mașloc

Biserica și Școala, cele două realități ale satului românesc împreună pentru o educație formativă s-au întâlnit în 27 martie a. c. în comuna Mașloc din județul Timiș. Ziua a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii a Sfântului Grigore Dialogul în biserica parohială cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitate. Au fost împărtășiți cu Trupul și Sângele Domnului mai mulți elevi școlari. La finalul Sfintei Liturghii, părintele Valentin Bugariu a ținut un cuvânt de învățătură subliniind importanța comuniunii euharistice astăzi. După optustul slujbei a fost vizitat centrul educațional care funcționează în incinta bisericii coordonat de părintele paroh Iliia Pavlovici Pătruț.
            După-amiază în cadrul Școlii Gimnaziale din localitate a fost realizată o oră de cateheză în cadrul proiectului ,,Hristos împărtășit copiilor”. În cadrul acestei activități părintele Valentin Bugariu de la Parohia Birda a susținut o cateheză ilustrată de utilizarea retroproiectorului. De astă dată tema întâlnirii a fost: ,,Taina Euharistiei ca realitate a unității Bisericii”. Copiii care au participat au fost însoțiți de doamna prof. Maria Pavlovici – Pătruț.
            La finalul orei toți participanții au primit în dar ultimul număr din revista parohială ,,Arhanghelul” și icoana Sfântului Ioan Gură de Aur ca realizări catehetice și misionare ale Parohiei Birda.

            În încheiere aducem mulțumiri direcțiunii școli, părintelui paroh precum și doamnei institutor care au făcut posibilă această întâlnire de rugăciune și educație creștină.