marți, 6 august 2013

Apariţii publicistice

În ultimul timp, preotul Valentin Bugariu a tipărit câteva studii şi articole cu prilejul unor comunicări ştiinţifice internaţionale şi locale, dar şi prin publicarea unor materiale aniversare, omagiale ş. a. m. d.
În acest sens amintim: Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în vol. Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat - Crişana, vol. V, Editura Vasile Goldiş. University Press, Arad, 2012, p. 56-82; Conceptul de ecleziologie organică la Sfântul Andrei Şaguna, în vol. Taină şi comuniune. Lucrările Simpozionului Internaţional", Editura Episcopiei Caransebeşului, Caransebeş, 2012, p. 537-547; Legăturile împăratului Constantin cel Mare cu protoromânii din nordul Dunării, în ,,Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei", 2013, p. 161-169: Un simbol al Bocşei - Tata Oancea, în vol. Gabriela Şerban, Biblioteca între datorie şi pasiune. 60 de ani de lectură şi bibliotecă publică la Bocşa, Editura Tim, Reşiţa, 2013, p. 247-254; Săptămâna duhovnicească în parohia Birda, în ,,Ziarul Lumina. Ediţia de Banat", 2013, nr. 96, p. 8; Reorganizarea bibliotecii din parohia Birda, protopopiatul Deta, în ,,Ziarul Lumina. Ediţia de Banat", 2013, nr. 176, p. 8  şi Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena", în ,,Sfeşnicul", an IV, nr. 1, p. 28-30.