sâmbătă, 31 august 2013

Forumul publiciştilor din presa rurală bănăţeană (Torac, Banat, Serbia, 30. 08. 2013)

Vineri, 30. 08. 2013 a avut loc în localitatea Torac a treia ediţie a Forumului publiciştilor din presa rurală bănăţeană. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Publiciştilor din Presa Rurală din Banat şi comunitatea locală românească din Torac. La orele dimineţii în Căminul cultural din localitate au început lucrările Forumului pe două secţii: culturală, publicistică şi una administrativ-organizatorică. La început au luat cuvântul Conf. univ. dr. Ioan David care a făcut o incursiune în presa literară a Banatului din veacul al XIX-lea, apoi Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu a vorbit despre literatura dialectală bănăţeană. Ambii vorbitori au tras câteva concluzii pertinente în ceea ce priveşte viitorul presei săteşti, cultivarea subdialectului bănăţean. Au urmat la prezidiu câţiva redactori ai publicaţiilor locale între alţii au luat cuvântul vechi truditori ai breslei: Vasile Barbu, Ioan Stoiţ, Octavian Suciu, Traian Trifu Căta din Banatul sârbesc şi prof. Ioan Murariu (Giroc), prof. Traian Galetaru (Comloşu Mare), prof. Gheorghe Rancu Bodrog (Şopotu Vechi, Caraş-Severin).
În partea a doua a întâlnirii, cea administrativă s-au făcut alegeri pentru conducerea Asociaţiei publiciştilor din presa rurală din Banat. În deschiderea secţiunii, a luat cuvântul prof. Ioan Traia, preşedintele interimar care a făcut un istoric al Asociaţiei. Apoi s-a constatat că sunt prezenţi în sală 2/3 din membrii activi ca să poată alege noua conducere care să fie statutară. A fos ales un nou preşedinte în persoana prof. Ioan Traia, trei vicepreşedinţi: ing. dipl. Traian Trifu Căta, prof. Gheorghe Rancu Bodrog şi pr. Vasile Suciu, un secretar: Gheorghe Blejuşcă, un trezorier: Petru Opruţ şi trei cenzori: Sevastian Bălescu, Ştefan Tomoioagă şi Viorel Jiva.
 După încheierea celei de a doua secţiuni, a urmat decernarea de diplome de participare, precum şi de schimburi reciproce de reviste rurale. Astfel că biblioteca parohială din Birda s-a înbogăţit cu numere din: ,,Familia" (Petrovasâla), ,,Monitorul Primăriei Darova" (Darova), ,,Vatră nouă" (Giarmata Vii), ,,Almăjul" (Şopotu Vechi), ,,Lumina Giroceană" (Giroc), ,,Vatra satului" (Ferendia) şi ,,Almăjana" (Bozovici). La final a fost vizionată o expoziţie de costume populare torăcene din Toracu Mare şi Toracu Mic care aparţin românilor de aici strămutaţi în actulele vetre din Săcălaz (Timiş) şi Frumuşeni (Arad).
La finalul întâlnirii s-a făcut un popas la biserica ortodoxă ,,Sfântul Gheorghe" din localitate, monument reprezentativ de artă barocă bisericească bănăţeană.
În biserică am putut achiziţiona ultimul număr al foii de zidire sufletească ,,Străjerul", suplimentul revistei ,,Semănătorul". Revista în 12 pagini este editată de Parohia Straja, cu o apariţie trimestrială, iar redactor responsabil fiind prot. Moise Ianăş, vicar administrativ al Eparhiei Dacia Felix cu reşedinţa la Vârşeţ.
În echinocţiul zilei a fost organizată o agapă la casa parohială din localitate pentru toţi participanţii. În cadrul acestei mese festive au fost organizat şi un bogat şi suţinut program folcloric de către instrumentişti din localitate acompaniaţi de solistul vocal Marius Matei. S-au schimbat informaţii şi opinii cu privire la viitorul cultural al satelor bănăţene din cele două ţări vecine, Serbia şi România.