marți, 6 august 2013

Consiliu Parohial la parohia Birda

Duminică, 28. 07. 2013 după oficierea Vecerniei în biserica parohială cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului", din comuna Birda, protopopiatul Deta au fost convocaţi membrii Consiliului Parohial pentru desfăşurarea şedinţei de lucru. Cu un cuvânt potrivit, preotul paroh în calitate de preşedinte al Consiliului deschide şedinţa propunând următoarea ordine de zi:
1). Refacerea conscripţiei parohiale,
2). Analizarea situaţiei economico-financiare a parohiei Birda pe lunile ianuarie - iulie 2013,
3). Lucrări efectuate în ultimul timp,
4). Diverse.
1). S-a refăcut Conscripţia parohială de o comisie formată din preot, cântăreţul bisericesc şi epitrop atât în parohia Birda, cât şi în filia Sîngeorge. În prezent pe raza parohiei vieţuiesc 640 de credincioşi adulţi şi 162 de copii. În centrul de comună sunt 494 adulţi şi 134 de copii, iar la Sîngeorge, 146 de adulţi şi 28 de copii. Consiliul Parohial însărcinează pe preot să comunice datele Protopopiatului Deta.
2). În lunile ianuarie-iulie 2013 parohia Birda a înregistrat următoarea situaţie economico-financiară:
Total venituri: 38.922,629 lei,
Total cheltuieli: 37. 795, 6 lei,
Sold: 1.127, 029 lei.
3). În ultimul timp atât la biserica parohială, cât şi la capela din filie s-au încheiat lucrările de consolidare şi înfrumuseţare. Costul acestor lucrări fiind suportat prin donaţia materialelor de către sponsori, iar manopera realizându-se în regie proprie. La biserica parohială a fost îmbrăcat în lemn iconostasul lăcaşului de cult, iar la capela filială s-au montat burlanele, pazia (streaşina bisericii), reparaţii şi zugrăveli exterioare. Iar cu sprijinul Primăriei s-a ridicat o magazie de lemne.
4). a). Urmare a analizei demisiei domnului Secula Ştefănuţ din funcţia de epitrop, Consiliul Parohial a acceptat această demisie, în loc fiind numit domnul Chiorean Victor.
b). O problemă o reprezintă menţinerea curăţeniei pe raza cimitirelor parohiei. O soluţie propusă o reprezintă darea în folosinţă a terenului din cimitir, iar din suma obţinută să se plătească întreţinerea curăţeniei.
c). Apariţia pe mai departe a revistei parohiale ,,Arhanghelul". Costul tiparului fiind suportat de sponsori.
d). S-a reorganizat şi reinventariat biblioteca parohială a bisericii. Astfel că s-a purces la o delimitare a volumelor pe cele patru paliere ale teologie creştine: sistematică, istorică, biblică şi practică, precum şi un alt segment numit ,,Varia". Astăzi biblioteca dispune de 171 volume de carte precum şi 947 de reviste bisericeşti. După curprinsul cărţilor avem: carte veche bisericească, carte de cult (ritual), cărţi religioase, precum şi reviste bisericeşti centrale şi locale editate de Biserica Ortodoxă Română cu începere din 1928.
Nemaifiind alte probleme, şedinţa se ridică.

Preşedinte,          
Preot Valentin Bugariu                                                                                         
                                                                                                                      
                                                                                                                        Membrii Consiliului Parohial,
                                                                                                                                               Covaci Ionel,
Ignat Petru,
Stoian Florin,
Chiorean Victor,
Gabor Dinu,
Cacuci Dorel.