marți, 6 august 2013

,,Vatră nouă", 2013, nr. 153

De la parohia Giarmata Vii ne-a parvenit prin bunăvoinţa P. On. Păr. Vasile D. Suciu, parohul locului, numărul 153 al revistei comunităţii locale din aşezarea mai sus amintită. Din acest număr avem ştiri despre bogata activitate cultural-religioasă locală iniţiată şi sprijinită de Parohia Ortodoxă din localitate. Din acest număr regăsim câteva articole interesante pentru viaţa comunitară: Acad. Păun Ion Otiman, Comuna ideală!? (p. 2); Prof. univ. dr. Aurel Lăzureanu, Calendarul lucrărilor agricole pe luna iunie, (p. 5); Anca Ruen, Împărăţia lui Dumnezeu sau împărăţia cerurilor, (p. 5); Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Belean, Şi trecem prin viaţă iertând tot ce este trecător, (p. 12). La acestea câteva materiale se adaugă activitatea parohială reflectată în Licitaţie de icoane pe sticlă. Icoanele făurite de micii iconari ai parohiei organizaţi într-un ,,Cerc de pictură" au fost scoase la licitaţie, preţul de pornire fiind 50 de lei. Suma colectată va fi folosită la organizarea unei excursii la Sibiel, la muzeul iconelor pe sticlă întemeiat de regretatul părinte Zosim Oancea. Tot din viaţa bisericească locală răzbate o altă activitate, cea a punţilor între fraţi. Un parteneriat duhovnicesc încheiat între parohia Giarmata Vii şi Teregova (jud. Caraş-Severin). Cu acest prilej Corul ,,Sfânta Maria" din Giarmata Vii a dat răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie şi apoi un mini concert de pricesne. Revista poate fi consultată în varianta electronică la biblioteca parohială!