joi, 1 ianuarie 2015

Început de an civil în parohia Birda


Joi, 1 ianuarie cu începere de la orele 10,00 a fost oficiată Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. La momentul potrivit mai mulţi credincioşi s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului. După optusul slujbei preotul Valentin Bugariu a dat citire unui ,,Raport de activitate" al parohiei pe anul 2014. 

Raport de activitate al Parohiei Birda pe anul 2014*

           
În cursul anului 2014 Parohia Birda a desfăşurat o activitate care a vizat toate sectoarele vieţii bisericeşti: religios – pastoral; catehetic – misionar, filantropic – social, financiar – economic şi gospodăresc.
Conform Conscripţiei parohiale, Parohia Birda înregistrează 600 de credincioşi din care în Birda sunt 512 persoane, iar în filia Sîngeorge 148. Un număr total de copii: 160, din care 130 în parohie şi 30 în filie.

I. 1. Religios - pastoral

Parohia a desfăşurat în cursul anului un program religios săptămânal compus din Vecernie, Sfânta Liturghie, Acatist şi Paraclisul Maicii Domnului. În timpul Postului Mare a fost oficiată miercurea şi vinerea Sfânta Liturghie a Sfântului Grigore Dialogul.
Sfintele Taine ale Mărturisirii şi Cuminecării au fost săvârşite în cele patru posturi din cursul anului bisericesc dar şi la cererea expresă a credincioşilor. Taina Sfântului Maslu bianual în parohie, şi o dată în filie. În cursul timpului au fost oficiate 10 boteze şi 6 cununii.
În ceea ce priveşte ierurgiile au fost săvârşite 17 înmormântări, de patru ori au fost sfinţite casele credincioşilor cu prilejul: Înălţării Sfintei Crucii, Naşterii şi Botezului Domnului şi a Învierii Domnului. A fost sfinţită apa la Bobotează şi Izvorul Tămăduirii.
Un prilej deosebit l-a reprezentat organizarea ,,Săptămânii duhovniceşti” cu servicii religioase zilnice, cuvinte de învăţătură, vizionare de film documentar ş.a.
Au fost marcate religios sărbătorile legale, Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României.
Pentru cei adormiţi au fost oficiate slujbe de pomenire colective la Sf. Paşti şi Sf. Arhangheli în cimitirele parohiei, dar şi în biserică la Moşii de iarnă şi vară.

I. 2. Catehetic – misionar

Sub această denumire se grupează toate acţiunile educative realizate de Biserică.
La finalul oricărui serviciu religios public, Laude, Sfintele Taine şi ierurgii a fost pregătit şi susţinut un cuvânt de învăţătură potrivit momentului: predică tematică, predică ocazională, paraneză ş.a.
Cateheza, lecţia de religie a fost realizată pentru proiectul ,,Hristos împărtăşit copiilor” prin întâlniri cu copiii parohiei, realizarea unor manifestări religios – educative cum este Ziua Bibliei, aniversări şi comemorări bisericeşti şi culturale.
Copiii cuprinşi în grupa de cateheză au participat la patru concursuri religioase iniţiate de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Timişoarei la nivel naţional şi judeţean. Parohia a organizat la faza locală aceste întreceri după cum urmează: ,,Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”, ,,Sfântul Iosif cel Nou de Partoş”, ,,Bucuria Învierii în suflet de copil” şi ,,Bucuria Naşterii în suflet de copil”. Aceste concursuri au avut ca finalizare: verificarea şi consolidarea cunoştiinţelor religioase, dezvoltarea de iniţiative filantropice. Copiii înscrişi în aceste concursuri s-au calificat la celelate faze superioare: zonală la Gătaia şi judeţeană la Timişoara obţinând rezultate bune oglindite în premii şi menţiuni. Proiectul catehetic ,,Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine” a obţinut Premiul I la nivel de Protopopiat cu 297 p.
Pentru încurajarea prezenţei copiilor în biserică a fost încheiat un proiect educaţional încheiat între Şcoala Gimnazială din localitate şi Parohie. Acest document vizează: prezenţa activă a copiilor la serviciile divine, implicarea acestora în recitativul liturgic, împărtăşirea cu Sfintele Taine dar şi realizarea unor momente educativ – religioase în biserică şi şcoală.
Anul 2014 ca An omagial euharistic şi al comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni a fost scos în relief prin cuvinte de învăţătură, vizionarea unor filme documentare, realizarea şi difuzarea unor materiale power-point cu această tematică, a imprimării unor volume, pliante ş.a.
Revista ,,Arhanghelul” a avut o apariţie trimestrială într-un tiraj de 100 exemplare şi a fost distribuită în mod gratuit credincioşilor fiind însoţită la numărul 4 (din octombrie – decembrie) de un calendar creştin-ortodox de buzunar. Publicaţia a participat la Concursul de reviste şcolare şi religioase iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Arhiepiscopia Timişoarei obţinând Premiul I la secţiunea foi religioase. Revista parohială întreţine legături frăţeşti şi de prietenie cu 25 de publicaţii din Banatul istoric: Voivodina, Caraş – Severin şi Timiş, cu reviste săteşti dar şi din oraşe. Prin acest intermediu s-au realizat schimburi de reviste. Aceste reviste se găsesc la biblioteca parohială într-un fond special.
Parohia Birda a fost gazda a două evenimente deosebite. Primul fiind organizarea Forumului Publiciştilor Bănăţeni, manifestare încununată de prezenţa unor gazetari, istorici, lingvişti şi scriitori bănăţeni. Forumul a fost compus din: lansări de carte în biserică, simpozion ştiinţific la şcoală şi agapă. Ca urmare a acestei acţiuni culturale şi religioase au fost donate bibliotecii comunale 69 de volume şi 21 de reviste îmbogăţind astfel fondul de carte. Al doilea eveniment a fost organizarea unui Concert de colinde susţinut de Corul ,,Doina” al Parohiei Gătaia.
Parohia deţine şi o pagină de internet la adresa: parohiaortodoxabirda.blogspot.ro pe care sunt stocate ştiri din viaţa parohiei, a Eparhiei Timişoarei, imagini, evenimente locale, prezentări de reviste ş.a..

I. 3 Filantropic - social

Parohia a contribuit la susţinerea domeniului social în toate iniţiativele organizate de Arhiepiscopie: susţinerea unor fonduri şi a unor colecte.
Pe plan local la praznicul Sf. Paşti a fost organizat un minitârg cu vânzare a unor produse realizate de copiii din grupa de cateheză. Suma rezultată a ajuns sub forma a unor alimente de bază şi dulciuri la 5 familii aflate în situaţie de risc social.
Cu prilejul Sf. Ierarh Nicolae au fost achiziţionate 100 buc. dulciuri pentru copiii parohiei, iar la Crăciun din fondurile proprii au fost achizionate 100 de pachete cu dulciuri pentru aceeaşi beneficiari.

I. 4. Financiar – economic

La finalul anului 2014 Parohia Birda nu are debite către Protopopiat, Arhiepiscopie, nici către furnizorii de materiale şi servicii. În cursul anului au fost achizionate 159 de pachete de lumânări din care 33 se află în stoc; 23 sticle de vin liturgic şi 220 de candele mici. Tot sub acest aspect amintim tipăriturile: 300 ex. calendare de perete, 5 ex. calendare agendă, 5 ex. calendare birou şi 3 ex. calendare almanah.
Cuantumul contribuţilor către Sf. Biserică pe anul 2015 rămân la aceleaşi valori ca în anul precedent. Lista acestor contribuţii va fi afişată la avizierul bisericii.
La sfârşitul anului 2014 Parohia întregistrează următoarea situaţie financiară: venituri: 86.698,24 lei; cheltuieli: 69.401,08; sold: 17.297, 16 lei.

I. 5. Administrativ - gospodăresc

În anul 2014 a fost reinventariată arhiva parohială. Aceasta are ca an de început anul 1851 şi cuprinde: acte de arhivă, gestiune, protocoale, matricole ale credincioşilor, procese – verbale ş.a.
A fost arătată grijă faţă de cartea bisericească de strană şi altar: au fost legate şi copertate două Liturghiere şi trei Antologhionuri.
Sub aspect gospodăresc s-a menţinut curăţenia în biserică, capela din filie, grădina cu flori a acestora şi în parcul bisericii. Aceeaşi bună rânduială a fost menţinută şi la casa parohială dar şi la cimitirile comunităţii. S-au realizat acţiuni de erbicidare a ierbii, tăierea acesteia, îngrijirea parcului de flori, tăierea trandafirilor, toaletarea copacilor ş.a.
La biserica parohială cu sprijinul Primăriei dar şi a sponsorilor, credincioşilor s-au relizat mai multe lucrări: reparaţii, tencuieli, zugrăveli la altarul bisericii, montarea unei noi pardoseli; entanşizarea geamurilor lăcaşului de cult; reparaţii la turnul clopotniţă prin lucrări care au vizat fixarea crucii, înlocuirea învelitorii de tablă compromisă de timp; realizarea unei alei betonate de acces la biserică.
La capela din Sîngeorge s-au efectuat mai multe lucrări care au vizat: lăcuirea turnului clopotniţă, înlocuirea pavajului de pe treapta bisericii şi realizarea unei porţi la magazia de materiale, reparaţii la lumânarul capelei.

I. 6 Mulţumiri

Un gând de mulţumire Primăriei Birda, Consiliului Local, domnului Marius Gheorghe Stoian, primarul comunei pentru sprijinul prompt în acţiunile Parohiei atât financiar fiind principalul sponsor, dar şi în realizarea şi implementarea acţiunilor educative, culturale ale Parohiei.
Aceleaşi mulţumiri tutoror credincioşilor care au înţeles că prin ajutorul lor susţin activitatea Bisericii pentru dezvoltarea unor proiecte şi programe religios-educative locale.
Tuturor celor care duminică de duminică şi sărbătoare de sărbătoare au fost prezenţi la rugăciunea comună a Bisericii fiind conştienţi că doar aşa întreţin vie o comunitate bisericească.

* Prezentul Raport de activitate a fost prezentat în sedinţa de lucru a Consiliului Parohial din 28. 12. 2014 şi în Adunarea Parohială din 1. 01. 2015.