sâmbătă, 17 ianuarie 2015

Lansare de carte la Universitatea de Vest din Timișoara

Vineri, 16 ianuarie de la orele 16, 00 a avut loc în amfiteatrul G. I. Tohăneanu de la Universitatea de Vest din Timișoara lansarea cărții Spre nicăieri, iscălită de Mirela Radu-Lazarescu și George Safir, Editura Eurostampa, Timișoara, 2014, 2 vol., 1233 p..
Personajul principal al acestei manifestări spirituale de excepție este chiar unul din autorii volumului, Mirela Borchin (n. Lazarescu), conferențiar universitar doctor la Catedra de Limba Română a amintitei instituții de învățământ timișorean și totodată șeful Departamentului de Studii Românești.
În fața unui numeros public format din iubitori ai cărții: cadre didactice, preoți, studenți, masteranzi și doctoranzi doamna Mirela Borchin a expus în partea introductivă câteva date legate de romanul Lazareștilor precizând faptul că acțiunea scriiturii se desfășoara în perioada 1921 - 2014. Întărind spusele cu o mărurie personală din formarea intelectuală legată de magistrul G. I. Tohăneanu, întemeietor al învățământului filologic timișorean și patron al acestui amfiteatru. A urmat o prezentare făcută de lect. univ. dr. Bogdan Țâra. Menționăm faptul în între cei care au prezentat cartea au fost prezentate pasaje din carte.
Șirul celor care au vorbit despre volum a fost deschis de lect. univ. dr. Gabriela Glăvan care a scos în relief relația dintre artă și sacru afirmând faptul că elementul religios este un factor cultural extraordinar.
Prof. dr. Ileana Silveanu a adus în fața celor prezenți o mărturie din 1951 legat de întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Vasile, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul Banatului. În ochii tinerei de atunci Înaltul Vasile era un bărbat bine legat cu ochi pătrunzători și calzi, voce domoală. Volumul acum lansat poate fi considerat un tovarăș de viață care nu te trădează niciodată.
Prof. univ. dr. Vasile Frățilă a apreciat cartea socotind-o operă captivantă prin stil, realism fiind bazată pe documentă însețată de momente lirice. Vorbitorul s-a aplecat apoi spre limba cărții: fenomene fonetice și de lexic. Uica, uina sau deda care însosesc personajele în acțiunea cărții find o influență sârbească. 
Șirul celor care au cinstit prin cuvânt apariția volumului a fost încheiat de prof. univ. dr. Dan Negrescu care a scos în priveliște trei lucruri legate de volum: o carte scrisă sub inspirație violentă, o scriere clasică prin folosirea dialogului dar și rezultatul unei conversații e-mailate dintre autorii acesteia.
Eroul principal, dincolo de familia sa, reunită acum cu acest prilej la Timișoara este Înaltpreasfințitul Vasile Lazarescu, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolit al Banatului (1947-1961). Ierarh la Caransebeș apoi la Timișoara, profesor de teologie la Sibiu și Oradea, redactor de publicații teologice, vlădica Vasile rămâne restauratorul Episcopiei Timișoarei, ctitorul Catedralei Mitropolitane și autorul principal al canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș.
Din partea parohiei Birda a participat la acest eveniment preotul dr. Valentin Bugariu.
Felicitări doamnei Mirela Borchin pentru acest volum care dincolo de documente se legitimează a fi un volum de proză literară!