marți, 27 februarie 2018

,,Arhanghelul”, nr. 1 (25) / 2018

                 A apărut primul număr pe anul 2018 al revistei de cultură și religie rurală de la Birda. În sumarul celor 8 pagini am reținut: ,,Raportul de activitate al Parohiei Birda pe anul 2017”. Din cuprinsul acestuia am spicuit cele trei ramuri de activitate: religios-pastorală; cultural-misionară și financiar-economică. În cursul anului 2017 atât în biserica parohială, cât și în capela din filie s-au oficiat slujbe zilnice și săptămânale ale Laudelor bisericești și Sfintei Liturghii, s-au săvârșit Sfinte Taine și ierurgii, rugăciuni și pomeniri ale eroilor și a celor adormiți, slujbe speciale în Postul Paștilor și cel al Adormirii Maicii Domnului. Cu caracter festiv a fost serbat hramul celor două lăcașuri de cult și special a fost aniversat împlinirea a 5 ani de la editatea revistei ,,Arhanghelul” (2012-2017).
            De asemenea a fost celebrat Anul Omagial și Comemorativ prin slujbe, cateheze, lansare a două volume și un concert de pricesne oferit de Corul Protopopiatelor Timișoara I și II dirijat de prof. Florin Nicolae Șincari, prezența unor invitați clerici, bibliotecari și profesori.
            Copiii au participat la slujbele bisericești și cateheze, au realizat icoane în cadrul Atelierului de pictură ,,Prima mea icoană”, au pregătit poezii și cântece și au participat la concursurile religioase organizate de Arhiepiscopia Timișoarei.
            Tot ca o cinstire a icoanelor și iconarilor a fost împodobit iconostasul capelei din Sîngeorge cu 49 de icoane de proveniență monahală, iar pentru eroii comunei Birda a fost ridicată o cruce în curtea bisericii, singurul monument care amintește de jertfa înaintașilor comunei din Primul și cel De-al Doilea Război Mondial.
             În cuprinsul revistei au fost publicate doar 3 rubrici: ,,Restituiri” în care Conf. univ. dr. Mirela-Ioana Borchin Dorcescu continuă studiul: ,,In honorem Magistri G. I. Tohăneanu” în cadrul căruia apare portretul neuitatului dascăl timișorean: ,, Între dascălii mei, nimeni n-a avut puterea sa de seducţie. Intra în amfiteatrul care astăzi îi poartă numele, într-un soi de inerţie a curselor contracronometru şi, luat prin surprindere de prezenţa tinerilor din bănci, se trezea în lumea limbii române... descumpănit, ca un actor care, în faţa unui public numeros, nu-şi mai aminteşte rolul. Îşi freca mâinile, îşi dregea vocea, lua un ton – de regulă prea sus, apoi altul şi cuvintele româneşti începeau să curgă din el ca-ntr-o cascadă, cu curăţenia şi limpezimea apei ce se prelinge pe pietre de munte. Cu ochi magici, cuvintele Magistrului se puteau vedea, călătorind pe drumuri de Domnia Sa croite şi deconspirate în tovărăşie cu Vergilius sau cu Budai-Deleanu, cu Eminescu sau cu Macedonski, cu Creangă sau cu Sadoveanu”. (p. 5).
Următoarele două, ,,Documentar”, ,,Preocupări privind educația religioasă a tinerilor creștin-ortodocși reflectate în publicații ale Tipografiei Diecezane din Caransebeș (1886-1918)” de Prof. Dr. Virginia Ardeleanu (p. 6), ,,Semne” cu jurnalul de călătorie al Prof. Iosif Marius Circa, ,,Din amintirile unor itinerarii europene” și ,,Cronica parohială” încheie acest număr al revistei.

            Revista poate fi consultată integral pe site-ul: https://www.scribd.com/document/372510320/Arhanghelul-Nr-1-2018