marți, 27 februarie 2018

Seară duhovnicească în parohia Gătaia

           La inițiativa P. C. Părinte Călin Negrea, parohul bisericii cu hramul ,,Învierea Domnului” din parohia Gătaia, protopopiatul Deta a fost inițiată Săptămâna duhovnicească în prima săptămână a Postului Mare (26 februarie-4 martie). În această perioadă au fost oficiate servicii religioase zilnice, s-au rostit cuvinte de învățătură, a avut loc o procesiune cu sfintele icoane în Duminica Ortodoxiei și apoi Taina Sfântului Maslu de obște.
            Au fost invitați cu acest prilej P. C. Părinți: Valentin Cazac (parohia Bulgăruș), Iulian Popa (parohia Colonia Gătaia), Codruț Matei (Spitalul de Psihiatrie), Marcel Moclinda (parohia Șipet).
            Marți, 27 februarie a fost oficiat Acatistul Sfântului Ioan Casian. În cateheza susținută cu acest prilej cu tema: ,,Sfântul Ioan Casian și unitatea Bisericii”, părintele Valentin Bugariu a expus contribuția Bisericii din Scythia Minor la dezvortarea sentimentului de unitate bisericească. Ierarhi și călugări au participat la lucrările primelor patru Sinoade ecumenice, au purtat corespondență și au fost hirotoniți de Sf. Ioan Gură de Aur, au contribuit la cristalizarea învățăturii de credință inițiind formula dogmatică: ,,Unul din Treime a pătimit cu trupul” care este cunoscută datorită Antifonului II de la Sf. Liturghie, au realizat un calcul pascal și calendaristic. Prin grija Sf. Ioan Casian, scrieri ascetice și disciplinare au fost duse în Apus. Așa se face că învățătura despre cele 8 păcate capitale (vicii și remedii), opera lui Evagrie Ponticul, regulile monahale din viața călugărească a Egiptului au fost trăite și implementate în două mănăstiri la Marsilia.  

            Prin toate aceste realizări Biserica Scythiei Minor din primele veacuri ale Creștinătății a reușit să-și aducă o contribuție de seamă la păstrarea unității Bisericii. Iar pentru că la noi românii, credința, limba și tradițiile reprezintă tezaurul spiritual al poporului și prin aceste fapte ale credinței s-a apărat și păstrat unitatea sobornicească și apostolicească a Bisericii din Răsărit și Apus.

            La final celor prezenți le-a fost dăruit nr. 1 (25) al revistei de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” din Birda.