luni, 5 februarie 2018

Mai e nevoie să purtăm de grijă cimitirului?

Înadins am așezat în titlu locuțiunea verbală ,,să purtăm de grijă” care arată o preocupare față de cei așezați în cimitir. Acolo se odihnesc cei din neamul nostru, strămoși, moși ori părinți, fii și fiice, deci familia noastră.
            Grija aceasta este în textele vechi românești Împărtășania, Cuminecarea adică în cazul nostru împărtășirea celor adormiți din dragostea noastră, o continuă cuminecare din rugăciunea noastră.
            Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ,,De aceea se și cheamă locul acesta cimitir, ca să știți că cei răposați și depuși aici nu sunt morți, ci sunt culcați și dorm”. Biserica Creștină, cea Ortodoxă în special prin Sfânta Liturghie cuprinde în mijlocirea ei nu doar pe cei vii, ci și pe cei adormiți. ,,Se cere adică o împărtășire de odihna de care se bucură drepții, de odihna comuniunii cu ei. Nu se poate odihni cineva în sine însuși, în singurătatea sa, până nu este primit în comuniunea celor drepți și, prin ei, în comuniunea cu Dumnezeu. Cel lăsat la o parte din această comuniune are motive să creadă că i se întâmplă aceasta pentru că e nevrednic de această comuniune, pentru că nu e capabil să comunice cu adevărat și intim cu Dumnezeu și cu ceilalți. De abia odihna în această comuniune le dă celor adormiți asigurarea deplină că au fost iertați, deci le poate odihni conștiința. Apoi numai în leagănul dragostei altora se poate odihni cineva ,,în sânul lui Avraam”, unde se află  împreună toți sfinții și unde se bucură fiecare de mângâierea celor mulți. Căci odihna aceasta nu e o odihnă statică, ci o comunicare de atenții și de mângâieri. ˂˂Sânul lui Avraam>> ca strămoșul lui Hristos ca om, e Hristos însuși, spune Sfântul Atanasie”. (Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 205).
            În mod practic această comuniune cu cei adormiți se reduce la rugăciune, grija față de morminte care în trecut erau ,,potopite de verdeață și de flori”, aprinderea unei lumânări sau candele la crucea celor plecați în veșnicie.
            După cum știți atât prin grija Administrației locale dar și a unor credincioși s-a împrejmuit locul cimitirului, s-a ridicat o capelă, periodic se ridică gunoiul, se tunde ierba și se erbicidează acolo unde este nevoie.
            Din păcate poarta cimitirul a suferit într-un timp relativ scurt de la darea în folosință mai multe reparații. Lucrul acesta s-a datorat faptului că ea nu a fost închisă după intrarea și ieșirea din cimitir.
            Pe viitor vă rugăm închideți poarta, păstrați curățenia în spațiul de odihnă a celor dragi, așa cum ei odinioară au avut grijă de creșterea noastră, iar gunoiul se va depozita doar în locul destinat acestui lucru.

            -Vă mulțumim pentru înțelegere!-