vineri, 6 iulie 2018

,,Foaia Săcoșană” nr. 28 / 2018


            Prin grija dl. prof. Gheorghe Lungu, redactor șef sprijinit de un priceput și entuziast Colegiu de Redacție, a apărut un nou număr al revistei ,,Foaia Săcoșană”. Așa cum deja au fost obișnuiți cititorii și în acest număr se regăsesc știri, informații, poezie dar și articole cu caracter de eseu.
            M-am oprit la recenzia realizată de prof. Marius Terchilă la volumul Însemnări-Cuvântări (Editura Eurobit, Timișoara, 2018) iscălit de prof. Gheorghe Lungu. Iată un crâmpei semnificativ asupra mesajului cărții: ,,(…) Satul tradițional prinde viață în carte, trăiește în funcție de ocupațiile specifice anotimpurilor și de sărbătorile creștine. Scriitorul evidențează personalitățile satului natal, reproduce artistic limbajul savuros al săcoșenilor. Impresionează portretul lui Gh. A. Lungu, tatăl autorului, ale cărui trăsături au fost bunătatea, nărnicia, talentul, credința în Dumnezeu” (p. 5).