marți, 17 iulie 2018

,,Vatră nouă”, nr. 212 / 2018


             Prin grija P. C. Părinte Vasile D. Suciu, parohul bisericii cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Giarmata Vii a apărut numărul pe iunie al revistei comunității locale ,,Vatră nouă” din așezarea din granița Timișoarei.
            Cuprinsul acestui număr impresionează prin bogăție și diversitatea articolelor, machetare și ilustrații la care se adaugă colaboratori valoroși, rubrici permanente și un supliment religios botezat ,,Iconostas”.
            Ne vom opri la câteva însemnări considerate semnificative în Anul Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918. Editorialul ,,Centenarul făuririi României Mari (II). Mărăști, Mărășești, Oituz. Convenția de armistițiu” este iscălit de prof. univ. dr. Vasile Dudaș și Acad. Păun Ion Otiman. Autorii propun în continuarea studiului început în numărul trecut închinat ,,Primului Război Mondial” o expunere cronologică a evenimentelor premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 între 7 iunie – 3 noiembrie.
            Tot pentru a marca Marea Unire amintim articolul ,,Sânzienele – Sărbătoarea universală a iei românești” de părintele Vasile D. Suciu. Autorul, prezintă sărbătorirea iei în biserica ortodoxă din Giarmata Vii, Sfânta Liturghie a fost urmată de steaguri tricolore, buchete de sânziene și ia românească care a îmbogățit serviciul religios. De menționat este faptul că părintele Suciu a fost unul din pionierii acestei serbări a bogației spirituale românești în lume.
            O realizare concretă a administrației parohiale de la Giarmata Vii o reprezintă apariția ,,Parcului Bisericii Ortodoxe Române Giarmata-Vii – Überland Preot Filip Doboș”. La inițiativa aceluiași harnic și destoinic preot paroh va fi amenajat un parc care să cuprindă: troița eroilor, alei, bănci, statui etc. Cele două ultime două materiale se regăsesc în două rubrici independente: ,,Tradiții” și ,,Parcul Bisericii”.
            În suplimentul religios al revistei regăsim două comunicări științifice ale Acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române și a Înaltpreasfințitului Ioan, Mitropolitul Banatului. C. S. dr. Viviana Milivoievici realizează și o cronică a manifestării științifice unde au conferențiat cei amintiți: ,,Congresul Internațional al Culturii Române”. În cadrul acesteia cronicarul mărturisește: ,,…Cultura și limba română dau substanță ființei neamului nostru românesc să dăinuie și dincolo de hotarele ei. Limba este vasul sacru al românilor și cu acesta se îndreaptă ei, să-și astâmpere setea, la izvoarele culturii și la izvorul harului lui Dumnezeu” (p. 10).  La acest Congres, părintele Vasile D. Suciu a expus referatul: ,,Promotori ai valorilor spiritului bănățean. Contribuții științifice regăsite în revista ,,Vatră nouă”.
            Aceste contribuții amintite sunt întregite cu alte știri și informații: utilitare (rubrica ,,Primăria… vă informează…”, proiecte culturale ale Parohiei Giarmata Vii (,,Poezia Cerului – Cerul Poeziei”, sport (,,Info Șah)”, cronica parohială (,,Din viața Bisericii”), curiozități (,,Știați că…), rețete culinare ș. a. m. d..
            În variantă electronică revista poate fi accesată la adresa: https://www.facebook.com/VatraNoua/photos/pcb.1851454658282266/1851452781615787/?type=3&theater.