luni, 4 iunie 2018

File de lectură: Gătaia: monografie/ Valentin Bugariu. Craiova: Sitech, 2018. p. 439. ISBN 978-606-11-6304-5


De curând, a văzut lumina tiparului la editura Sitech din Craiova un nou volum semnat de preotul doctor Valentin Bugariu, un volum dedicat localităţii Gătaia, localitate în care, timp de 10 ani, părintele Bugariu a trăit şi a păstorit fiind, după cum însuşi mărturiseşte „ martorul trecerii prin timp a localităţii”, perioadă despre care-şi aminteşte cu nostalgie: „ Şi acum simt mirosul castanilor în floare, îmi sunt vii chipurile luminoase ale oamenilor, îmi amintesc biserica, şcoala şi biblioteca, tot atâtea locuri în care am regăsit bogăţii nepieritoare din acest topos geografic”.
Cunoscut scriitor şi cercetător al culturii Banatului, Valentin Bugariu  ne surprinde cu încă un studiu ştiinţific, bazat pe ani de cercetare, fişare şi consemnare după toate regulile de alcătuire şi executare a unei monografii, un studiu dedicat localităţii Gătaia din judeţul Timiş.
 Ne sunt cunoscute deja monografiile părintelui Bugariu, care-i au ca subiecţi pe prozatorul, publicistul şi protopopul Mihail Gaşpar  şi pe pictorul bisericesc Filip Matei. De astă dată, scriitorul  îndrăzneşte mai mult, se încumetă să purceadă o lucrare de o mai mare complexitate, un studiu exhaustiv chiar al unei localităţi în care a trăit şi care, într-un fel sau altul, l-a marcat. O carte demnă de un cercetător exersat, cu multă împlinire intelectuală.
Volumul se deschide cu un ,,Argument” semnat de autor, rânduri în care sunt semnalate etapele concepţiei volumului. Aflăm astfel că, înainte de a fi alcătuită monografia, au fost sondate prin arhive şi biblioteci documente cu privire la realizări din vatra localităţii şi prezentate în studii sau volume: aspecte ale trecutului istoric, trecutul bisericesc, viaţa religioasă a Parohiei Colonia Gătaia, presa locului, personalităţi, etc. De asemenea, au fost consemnate mărturii orale în aproximativ 3000 de fişe pe diverse domenii.
 „Alcătuită astfel, pas cu pas, Monografia se doreşte un act de cinstire a înaintaşilor, de admiraţie a culturii şi civilizaţiei bănăţene din vremuri de mărire, cum ar întări Mihail Gaşpar. Iar tipărirea volumului în anul 2018 o amintire smerită la 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 pentru eroii căzuţi pentru libertatea, independenţa şi unitatea tuturor românilor”, precizează autorul.
Monografia este constituită din şapte capitole, acestea, la rândul lor, conţinând alte subcapitole. Primul capitol se referă la cele două cadre: cosmologic şi natural şi este intitulat: Aşezare geografică şi condiţii naturale; cel de-al doilea capitol este dedicat cadrului istoric, insistând pe Marea Unire şi perioada contemporană: Istoricul oraşului Gătaia şi al satelor aparţinătoare; capitolul trei are în studiu manifestările sociale şi politice: Organizarea administrativă. Instituţii;  în cel de-al patrulea capitol intitulat Şcoala şi activitatea culturală sunt  puse sub lupa autorului aspecte ale începuturilor educaţiei şi activităţii culturale, consemnând şi câţiva dascăli de seamă, între care regretatul profesor şi promotor cultural Petru Ciurea şi profesorul universitar Marcel Tolcea, important scriitor şi critic literar, dar aducând în atenția cititorului și „prima personalitate sportivă născută în Gătaia în anul 1909”: jucătorul de fotbal Adalbert Dezsö, cel care „a marcat primul gol al reprezentativei României la un turneu final în secunda 50”; capitolul cinci este dedicat manifestărilor spirituale şi are în prim plan Biserica sub multiple aspecte (ortodoxă, catolică, protestantă, neoprotestantă, etc.); capitolul şase tratează manifestările economice cu toate ramurile: agricultură, industrie, turism, comerţ, transporturi şi este intitulat simplu: Economia; cel din urmă capitol este destinat cadrului biologic, precum şi manifestărilor etno-folclorice şi este intitulat: Demografie, tradiţii, interculturalitate. În cadrul acestui capitol, un subcapitol deosebit de interesant este cel de toponimie, onomastică, limbă românească şi folclor, dar şi cel dedicat personalităţilor, creionând portrete ale unor veritabili oameni de ieri şi de azi  cum ar fi: scriitorul protopop Mihail Gaşpar, care a participat la Actul de la 1 Decembrie 1918, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, generalul şi cercetătorul Ion Şuţa, pictorul şi sculptorul Iulian Olariu, cât şi poeţii contemporani, dragi prieteni nouă, Dimitrie Acea şi Marinela Ilie.
Volumul se încheie cu Concluzii ale autorului şi  cu o bogată Bibliografie pe care harnicul Valentin Bugariu a studiat-o şi a consemnat-o cu seriozitate şi meticulozitate.
„…Studiul Gătaia. Monografie încearcă să prezinte comunitatea umană plurietnică şi multiconfesională de pe Valea Bârzavei Inferioare. Cercetarea se bucură de contribuţiile deosebite ale arheologilor, istoricilor, scriitorilor, precum şi ale elevilor din această urbe, care la finalul studiilor universitare au prezentat ca lucrare de licenţă aşezarea de la Gătaia din punct de vedere geografic şi istoric. […] Ţinta finală a acestui demers monografic  este aceea de a demonstra faptul că din cele mai vechi timpuri istorice şi până astăzi, oraşul Gătaia şi satele aparţinătoare lui, Butin, Percosova, Sculea, Şemlacu Mare şi Şemlacu Mic au avut continuitate şi, mai mult decât atât, perioade de strălucire în Istoria Banatului”, conchide autorul.
Cu bucurie putem afirma că părintele scriitor şi cercetător Valentin Bugariu ne-a pus, nu doar în faţa ochilor, ci şi la suflet, încă o carte de referinţă. O carte frumoasă atât ca prezentare, cât şi în conţinut. Imagini color care înnobilează informaţiile atent selectate, analizate şi sintetizate într-o manieră ştiinţifică şi totuşi accesibilă. Un volum al localităţii Gătaia, care, prin conţinut şi prin referinţele bibliografice  a depăşit cu prisosinţă aria locală.   

Gabriela Șerban