vineri, 1 iunie 2018

Valentin Bugariu, Gătaia. Monografie, Editura Sitech, Craiova, 2018, 438 pp.


Doctor în Filologie, deși cu modestie, nu menționează acest lucru în semnătura de autor, alcătuitor a numeroase volume, studii și articole în domeniul Teologiei, părintele paroh Valentin Bugariu, slujitor la parohia Birda, județul Timiș ne-a oferit recent o nouă bucurie editorială: Monografia Gătaiei.
Lucrarea, monumentală prin numărul de pagini și bogata bibliografie folosită, este inedită prin inițiativă și conținut. Cunoșterea trecutului patriei noastre este o condiție pentru a scruta cu demnitate viitorul și a-l trăi, inclusiv pe măsura faptelor înaintașilor noștri. Cine nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții, spunea odinioară marele istoric Nicolae Iorga.
Nu întâmplător lucrarea este închinată centenarului Marii Uniri de la 1918, în anul Unității de neam și de credință, denumit astfel de către Sfântul Sinod.
Reliefând conținutul volumului, vom arăta acum alcătuirea pe capitole a acestuia.
Capitolul I tratează Așezarea geografică și condițiile naturale, cu elemente de climă, relief, vegetație, faună ș.a.
Capitolul II este dedicat istoriei orașului Gătaia și localităților aparținătoare, din cele mai vechi timpuri și până în perioada contemporană.
Al treilea capitol se referă la instituțiile publice ale orașului: poliție, poștă, bancă etc.
Școala și activitatea culturală din zona Gătaiei sunt temele capitolului IV.
Biserica este un capitol vast (al V-lea) din volum, autorul ocupându-se de bisericile ortodoxe române din Gătaia, Percosova, Sculea, Șemlacu Mare și Colonia Gătaia. De menționat că părintele Valentin a fost mai mulți ani preot paroh – cu rezultate care se văd – la parohia Colonia Gătaia. Bineînțeles că nu este uitată mănăstirea Săraca, monument emblematic pentru eparhia Timișoarei, fapt pentru care a și fost inclus în chiar stema și sigiliul acesteia.
Detalii despre economie ne sunt oferite în capitolul VI, iar informații despre demografie, tradiții și interculturalitate se găsesc în capitolul VII, care este și ultimul. Am remarcat aici mai multe elemente de grai bănățean, pe care le știam din satul copilăriei mamei, care e bine că au fost consemnate pentru că tinerii nu le mai folosesc azi și astfel se vor uita. 
Bibliografia cuprinde izvoare, volume, articole și resurse web privitoare la trecutul și prezentul acestei frumoase localități bănățene.
Părintele Valentin Bugariu este unul dintre puținii preoți din eparhia Timișoarei cu autentice și variate preocupări cărturărești, pentru care, cu prietenie, îl felicit și îi doresc să ne bucure și pe mai departe cu astfel de daruri livrești.
Volumul prezentat aici este ca o ladă de zestre pe care cineva deschizându-o va afla în ea o comoară de preț cu patrimoniul localității Gătaia, veritabilă carte de vizită pentru oricine va păși vreodată prin aceste binecuvântate locuri.

Preot dr. Marius Florescu