luni, 29 octombrie 2018

Corecta interpretare a unor practici în Biserica Ortodoxă


           Prin intermediul unei rețele de socializare am făcut cunoștință cu o carte recent apărută cu un titlu generos și incitant Corecta interpretare a unor practici în Biserica Ortodoxă. Volumul mi-a parvenit prin intermediul Doamnei Dorina Stoica, scriitor de esență creștină.
            Cartea apărută cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, episcopul Hușilor la editura Sfera din Bârlad în 2018, 313 p.. oferă în 8 capitole câteva îndrumări practice pentru viața de creștin practicant. Pe această coordonată se înscriu și alte contribuții ale părinților profesori Nicolae Necula de la București și Eugen Drăgoi de la Galați. De astă dată avem de a face cu o culegere de articole semnate de profesori de teologie: Vasile Gordon, Lucian Farcașiu, Marius Daniel Ciobotă, preoți care diriguiesc cateheza parohială: Răzvan George Topală, dar și laici angrenați în misiunea Bisericii: Augustin Păunoiu și Alexandru Ulea. Cel care a realizat cu trudă această carte este Ioan Șt. Pocovnicu din Bârlad care a citit ,,Ziarul Lumina” și evident a consemnat aceste materiale precum și alte lucruri în ,,câteva manuscrise ce cuprind mai multe mii de pagini caligrafiate, cu un scris de mână frumos și citeț ce ar avea nevoie de tehnoredactare pentru ca să poată vedea lumina tiparului”, ne încredințează într-un cuvânt introductiv Dorina Stoica care a și pregătit acest volum pentru tipar apărut în condiții grafice deosebite.
            Ioan St. Pocovnicu însoțește atrticolele din cele 8 capitole de note, însemnări din Viețile Sfinților, dar și din experiența acumulată în cei 80 de ani împliniți. ,,Argument”-ul este unul edificator: ,,Faptul de a te naște ortodox este un privilegiu, un dar dumnezeiesc pentru că ,,prin Ortodoxie am câștigat firescul”. Ortodoxia este naturalul, este credința în afara timpului și spațiului, Ortodoxia înseamnă Dreaptă Credință, Ortodoxia este de fapt Hristos în în persoană” (p. 9).
            Prin toate materialele cuprinse în acest volum este oferit un îndreptar liturgic pentru creștinul de astăzi care îl ferește de improvizație, superstiție și îi arată faptul că viața creștină înseamnă iubire, comuniune, jertfă dar și trăirea credinței după un anumită dreptar.
            Cultul creștin adică rugăciunea publică prin care este lăuudat Dumnezeu cel în Treime oferă participanților locul și timpul în care pot fi lângă Dumnezeu. Pe parcursul întregului An bisericesc care începe la 1 septembrie Biserica oferă slujbe religioase, materii sfințiitoare, mijloace de îmbunătățire a credinței și a culturii religioase dar în schimb cere jertfă, pocăință, înfrânare din partea credinciosului practicant.
            ,,În Biserică, nimeni nu este singur, ci permanent împreună cu ceilalți frați întru Hristos. Nu numai spațial, ci mai ales în Duh. […] Atmosfera Bisericii îndeamnă la dialo. Chiar Liturghia și slujbele, în general, cu caracter antifonic, facilitând interacțiunea verbală a participanților prin formulele liturgice respective (ex. ,,Pace tuturor”, ,,Și Duhului tău!” etc.). De aceea, nu dialogăm, doar cu preotul, ci și între noi, credindioșii. Ce forme pot lua acest dialog? Poate fi o convorbire pe teme religioase în cadrul catehezelor la care participăm săptămânal în biserică”. P. 31-32.
            Formele de jertfă ale credincioșilor sunt: participarea la slujbele bisericii, la programul catehetic (aici intră și lecturarea buletinului parohial și cercetarea bibliotecii existentă la biserică), postul, aducerea darurilor pentru Sf. Liturghie (prescura, vinul, lumânările), metania, cântarea în comun ș. a.
            Din cuprinsul cărții aflăm lucruri de temelie pentru o viață creștinească: puterea sfințitoare și educativă a Sfintei Liturghii, împărtășirea de Sfintele Taine, importanța Sfeștaniei pentru curățirea casei.
            Sunt combătute unele superstiții cum ar fi sărutarea Sf. Evanghelii sau a icoanelor după primirea Sf. Împărtășanii: ,,Dacă ne împărtășim putem săruta icoanele și alte obiecte sfințite (Crucea, Evanghelia) pentru că acestea nu întinează în niciun fel primirea Sfintelor Taine. Obiectele sfințite nu pot diminua sau șterge caracterul Sfintei Împărtășanii, pentru că, în primul rând, sunt sfințite și cinstirea acordată acestora prin sărutare aduce binecuvântare și har sfințitor” (p. 212).
            Apariția acestui îndrumar de comportare creștină este util mai ales în vremea de astăzi când tăvălugul globalizării (din afară) dar și indiferența și comoditatea (dinăuntru) macină tocmai viața comunitară a credinței. Refugiul din comunitate în însingurare individuală îl scoate pe om din timpul sacru și spațiul sfințitor și pedagogic al Bisericii. De aceea candela acestei scriituri își propune să vegheze zilele noastre oferindu-ne un îndreptar al credinței.
            Pe acest temei îl felicit pe autor dorindu-i sănătate și noi și noi cărți de zidire sufletească!