vineri, 3 octombrie 2014

Parteneriat educaţional Biserică - Şcoală la Birda

Pentru anul şcolar 2014 - 2015 între Parohia Ortodoxă Română Birda şi Şcoala Gimnazială Birda, respectiv Şcoala Primară Sîngeorge a fost încheiat un acord de parteneriat educaţional. Acest document propune o colaboare educaţională între Biserica şi Şcoală pe perioada 15 septembrie 2014 - 6 iunie 2015. Se vor realiza acţiuni comune cu scop educativ - formativ: participare la slujbe religioase, audierea unor cuvinte de învăţătură, participarea la sinpozionane ştiinţifice, zile omagiale şi comemorative, vizite la edituri şi mănăstiri, realizarea unor materiale power - point, folosirea cărţilor de ritual şi a volumelor din biblioteca parohială, distribuirea şi lecturarea publicaţiei parohiale, împărţirea de daruri şi a alimentelor de bază pentru cei aflaţi în lipsuri şi desigur înscrierea şi participarea la concursurile şcolare judeţene şi locale pentru disciplina religie.
Un gând de mulţumire pentru acest acord se cuvine doamnei prof. Sorina Oniţa, directorului Şcolii, domnului prof. Doru Gheorghe Popa, titularul disciplinei Religie ortodoxă precum şi tuturor profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor implicaţi în realizarea acestuia.