luni, 8 decembrie 2014

Apariţii publicistice

În ultimul timp, preotul dr. Valentin Bugariu a publicat mai multe studii, articole comemorative şi cateheze în reviste şi publicaţii din Banat şi Arad: ,,Taina Mărturisirii. Cateheză" în ,,Vatră nouă", 2014, nr. 167-168, p. 10-11; ,,Taina Împărtăşaniei. Cateheză", în ,,Vatră nouă", 2014, nr. 169, p. 10; ,,Anul omagial al Sfinţilor Martiri Brâncoveni" în ,,Învierea", 2014, nr. 8, p. 3-5; ,,Contribuţia Sfinţilor Martiri Brâncoveni la dezvoltarea Ortodoxiei româneşti" în ,,Suflet nou", 2014, nr. 10, p. 5; 11 şi ,,Două reviste religioase rurale din Banatul timişan" în vol. Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. IX, Editura Vasile Goldiş ,,University Press", Arad, 2014, p. 416-421.