miercuri, 8 aprilie 2015

,,Vatră nouă”, 2015, nr. 175

Am primit la parohie numărul pe aprilie al revistei ,,Vatră nouă” de la Giarmata Vii. Din cuprins ne-au reținut atenția mai multe materiale care au ca temă Învierea Domnului, cea mai însemnată sărbătoare a creștinătății. În jurul acestui praznic sunt grupate: articole, poezii, cugetări ale Sfinților Părinți și preluări de pe internet. Șirul acestor însemnări este deschis de prof. univ. dr. Aurel Lăzureanu cu tema ,,În așteptarea Sfintelor Sărbători ale Paștelui” în care autorul ni se destăinuie: ,, […] Mă adresez Ție, țăran român, întrucât, tu ai făurit istoria noastră, tu ți-ai vărsat sângele pentru apărarea gliei strămoșești și tu faci posibilă încolțirea mirabilei semințe...” (p. 5).
Tot din acest număr am consemnat un interesant articol destinat rubricii ,,Educație”: ,,De vorbă cu adolescența” iscălit de prof. Zlatinca Neamț.
Felicitări redactorilor, colaboratorilor și beneînțeles părintelui paroh în a cărui avlie s-a ivit această frumoasă revistă a spațiului bănățean.