joi, 7 aprilie 2016

Asociația Publiciștilor din Presa Rurală din Banat la 8 ani de la constituire

Miercuri, 6 prier 2016 membrii Asociației publiciștilor bănățeni au sărbătorit 8 ani de la constituire între prieteni, cărți și reviste, prezentări power-point la berăria Pub Bierhaus din Timișoara într-o seară bănățeană.
Cu acest prilej a fost constituit un juriu compus din: prof. Ioan Traia, președintele Asociației, conf. univ. dr. Ioan David, cercetător științiific în cadrul Academiei Române, filiala Timișoara și preotul Valentin Bugariu.
În partea introductivă membrii juriului au vorbit despre ivirea Asociației și a rolului acesteia în peisajul cultural bănățean, aceste cuvinte au fost urmate de luări de cuvânt din partea membrilor prezenți.
Din materialul power-point prezentat am aflat că Asociația s-a constituit la 10 aprilie 2008 la Muzeul Satului Bănățean. Cu acest prilej, regretatul publicist Aurel Turcuș a propus ca ziua de constituire să devină Ziua Presei Rurale din Banat. În continuare au fost ilustrate principale întâlniri de lucru: Giarmata Vii (12 februarie 2011; Toracu Mare, 12 aprilie 2011, Timișoara, 12 mai 2012), forumuri ale publiciștilor (Șopotu Vechi, 23-24 septembrie 2011, Săcălaz, 6 octombrie 2012, Toracu Mare, 30 august 2013, Birda, 27 septembrie 2014, Muzeul Satului Bănățean, 27 iunie 2015), dar și aniversări ale unor publicații la împlinirea a 10, 15 respectiv 20 ani de apariție neîntreruptă: ,,Familia”, Vladimirovaț (20-21 august 2008), ,,Vatra satului”, Ferendia (23 mai 2015), ,,Vatra nouă”, Giarmata Vii (7 noiembrie 2015) și ,,Foaia Săcălazului” (5 octombrie 2015) și ,,Almăjul”, Șopotu Vechi (12 decembrie 2015).
Au fost prezentate cele 21 de publicații care apar sub egida Asociației din județele Caraș-Severin, Timiș și Voivodina, Serbia. Între reviste amintim cele realizate de Societăți rurale, Parohii Ortodoxe, Primării, Comunități locale. Menționăm în treacăt câteva reviste: ,,Anghelos” (Sânmihaiu Român), ,,Arhanghelul” (Birda), ,,Cenăzeanul” (Cenad), ,,Foaia Săcoșană” (Sacoșu Mare), ,,Glasul Voislovei” (Voislova), ,,Jurnal de Răcăjdia” (Răcăjdia), ,,Jurnal de Recaș” (Recaș), ,,Lumina Giroceană” (Giroc), ,,Lumină lină” (Gătaia), ,,Lumina satului” (Giroc), ,,Lumina torăceană” (Toracu Mare), ,,Morisena” (Cenad), ,,Sărcia”, ,,Suflet nou” (Comloșu Mare) și ,,Tibiscus” (Uzdin).

Întâlnirea cu cititorii în atari împrejurări a fost benefică pentru popularizarea revistelor din Banatul rural ca -din păcate- singurele mesagere culturale din acest spațiu, purtătoare de semnificații tradiționale românești.