joi, 28 aprilie 2016

,,Vatra satului”, nr. 36 ̸ 2016


A apărut primul număr pe 2016 al prestigioasei publicații de la Ferendia, ,,Vatra satului”. Din acest număr am reținut: editorialul-manifest iscălit de prof. Ioan Traia redactorul șef al publicației, un documentar semnat de prof. Iosif Marius Circa, un crâmpei din activitatea Dr. Ioachim Miloia, o prelucrare din părintelui Cleopa Ilie legată de minumea luminii pascale din Ierusalim și o cronică despre ,,Congresul de Istorie a Presei. Ediția a IX-a” desfășurat la Timișoara.
Editorialul, răspunde unei provocări de astăzi: ,,Există o tendință puternică prin care susținătorii ‹‹globalizării›› încearcă să ne convingă că a renunța la identitatea noastră ‹‹e un act progresist și umanitar››, că a încerca să-ți păstrezi identitatea e ‹‹rasism›› și că păstrarea identității culturale și naționale ‹‹e o idee extremistă și complet greșită››”. (p. 1). În fața unei astfel de provocări, autorul, prof. Ioan Traia, cunoscut muzeograf și publicist bănățean dă mărturie despre misiunea de muzeograf care constă tocmai în conservarea și promovarea valorilor locale. (p. 1). Iar păstrarea identității istorice, etnice și culturale e un drept al națiunii. 
Documentarul ,,Trenul ‹‹Marinică›› în conștiința navetiștilor din Ferendia. Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la inaugurarea liniei ferate Gătaia - Vârșeț”. (p. 2 - 5) amintește tuturor de viața din trecut al sătenilor din Ferendia. Articolul, bine organizat introduce cititorii în istoricul căilor ferate, amintirea inaugurării ,,drumului de fier”: Gătaia - Vârșeț la 3 iulie 1886. Trenul ‹‹Marinică››, ca tren muncitoresc a funcționat 30 de ani din anii 60 și până în 90 pe relația Timișoara - Gătaia - Reșița. În anii 1970 - 1974, trenul a fost tras de multe ori de locomotiva 324569 construită la Budapesta în 1916 și casată în 1974. Drumul acesta este însuflețit de mărturia navetiștilor, muncitori și școlari de odinioară, precum și de amintirea șefilor de stație de la Ferendia.
Felicitări truditorilor acestei minunate reviste!