vineri, 8 aprilie 2016

,,Vatră nouă”, anul XVII, nr. 187, 2016

A apărut revista ,,Vatră nouă” pe luna martie a.c., publicație a Comunității Locale din Giarmata Vii, comuna Ghiroda. Din cuprinsul acestui număr avem cunoștiința unor frumoase realizări locale: de la mărțișoarele realizate de elevii preșcolari îndrumați de prof. Monica-Tania Suciu, la campioni județeni în competițile de șaj județene: Anton Claudiu, dublu campion la vârsta de 12 ani instruit la clubul de șah din cadrul Parohiei Ortodoxe din Giarmata Vii.
Din suplimentul religios ,,Iconostas” aflăm de inițierea unui cerc de pictură local ajuns la a VI-a ediție. Cercul a fost realizat în parteneriat între Parohia Ortodoxă, Facultatea de Arte și Design și Liceul de Arte Plastice din Timișoara și Școala Gimnazială Ghiroda. 
Părintele paroh Vasile Suciu este considerat ,,inițiatorul și sufletul acestui proiect”. (p. 10). 
La această activitate a luat parte și prof. Daniela Buzatu, inspector școlar la disiplina Religie care a remarcat următoarele: ,,Activitatea de la Giarmata Vii a reprezentat un moment valoros și un model demn de urmat în vederea păstrării, transmiterii și valorificării patrimoniului spiritual al Ortodoxiei”. (p. 11).
Revista în variantă electronică poate fi consultată la adresa: http://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/vatra_noua_187.pdf