sâmbătă, 16 aprilie 2016

Congresul Internațional de istorie a presei. Ediția a IX-a

În organizarea Academiei Române, filiala Timișoara și în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, Mitropolia Banatului, Televiziunea Română, Studioul Timișoara, Cramele Recaș, Muzeul Satului Bănățean, Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 și Primăria orașului Jimbolia s-au desfășurat în zilele de 14-16 aprilie 2016 lucrările Congresului Internațional de istorie a presei cu tema ,,Tradiții ale presei științifice”.
            Inițiat de Asociația Română de Istorie a Presei, Congresul a ajuns la cea de a IX-a ediție fiind până acum organizat și în alte centre universitare din România. La prezenta manifestare științifică au luat parte: mitropolitul Banatului; academicieni (membri titulari, corespondenți, de onoare); cadre didactice (profesori, conferențiari, lectori, asistenți universitari, profesori din învățământul preuniversitar); cercetători științifici (I, II, III); muzeografi, bibliografi, bibliotecari; redactori radio-tv; manageri de Asociații ale Presei; ziariști; scriitori; preoți (consilieri patriarhali, eparhiali, redactori ai publicaților bisericești mitropolitane); ingineri; doctoranzi. Din partea Asociației Publiciștilor din Presa Rurală din Banat au participat: prof. Ioan Traia, ec. Petru Opruț, prof. Gheorghe Moldovan, preoții Vasile Suciu și Valentin Bugariu.
            Congresul a avut o ședință inaugurală, prezentare și expoziție de carte, vizită documentară, comunicări expuse în 4 secțiuni, adunarea generală a Asociației Române de Istorie a Presei, vineri 15 aprilie. Sâmbătă, 16 aprilie participanții au realizat o excursie în Banatul istoric. După un popas în orașul Jimbolia unde s-au făcut opriri la Casa Memorială ,,Petre Stoica”, Muzeul Presei ,,Sever Bocu” și o întâlnire cu edilul orașului s-a plecat spre Serbia unde la Primăria din Zrenianin au fost rostite cuvinte de bun venit, o conferință inaugurală, constituirea filialei locale a Asociației Presei, lansări de carte. La Casa Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina a fost realizată trei expoziții de fotografie între care amintim pe cea intitulată ,,Biserici românești din Banatul sârbesc”. Ultima oprire a fost făcută la Complexul Etnografic al Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina ,,Casa bănățeană” din Torac. Apoi a urmat drumul spre Timișoara.
           
Prima secțiune a reprezentat-o ședința inaugurală. Prezidiul a fost format din Înaltpreasfințitul Ioan, Mitropolitul Banatului; Acad. Eugen Simion, Păun Otiman, Mircea Martin; prof. univ. dr. Ilie Rad; conf. univ. dr. Ioan David. Cuvântul de deschidere a aparținut Acad. Păun Ion Otiman, președintele Filialei din Timișoara care a amintit participanților despre faptul că acest Congres a fost organizat într-un an festiv în care Academia Română împlinește 150 de existență iar Filiala Timișoara, 65.
            Președintele Consiliului Județean Timiș, ing. Titu Bojin a expus disponibilitatea Consiliului de a sprijini cultura locală prin subvenționarea a 55 de evenimente cu 4.000.000 RON dar și editarea volumului acestui Congres.
            Moderatorul acestei prime ședințe festive a fost Ioan David, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Timișoara și managerul Editurii David Press Print din Timișoara. Acesta a amintit de contribuția bănțănilor Vincențiu Babeș și Andrei Mocioni la apariția Academiei Române subliniind faptul că presa tradițională nu va dispărea pentru că nu există o altă alternativă.
            Acad. Eugen Simion, președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române, director al Institutului de Istorie și Teorie Literară ,,G. Călinescu” din București a conferențiat despre .,Condiția presei scrise azi”. Din cuprinsul acestei comunicări am reținut tema principală a discursului: ,,conștiința românească”, altfel spus românitatea românilor atacată din afară de globalism și dinăuntru de separația noastră în ceea ce privește unitatea ca neam. Un rol hotărâtor îl are astăzi grija pentru educarea și cultivarea publicului, iar grija ziaristului trebuie să fie cea față de nație. Cultura română este ceea ce ne-a ținut împreună. Cultura însă trebuiește îngemănată cu religia care are puterea de a educa morala și de a răspândi în societate toleranța activă.
           
Înatpreasfințitul Ioan, Mitropolitul Banatului a vorbit despre ziarist ca omul care prin misiunea sa zugrăvește lumea de astăzi comparând pe jurnalist cu floarea de o zi. Sub pana acestui truditor ziua este așezată în eternitate, iar țara este înveșmântată frumos. Ca exemplificare a acestor cuvinte vorbitorul amintește de ,,Ziarul Lumina” care este o simbioză între știință și religie.
            În finalul acestei prime secțiuni a fost decernat Premiul ,,Nicolae Sever Cărpinișan” jurnalistului timișorean Vasile Bogdan. Au fost conferite diplome: scriitorului Ion Marin Almăjan, prof. univ. dr. Crișu Dascălu, directorul Istitutului de Studii Socio-Umane ,,Titu Maiorescu” al filialei Academiei din Timișoara, jurnalistului Dan Radosav, managerul Muzeului Satului Bănățean, conf. univ. dr. Lucian Ionică, directorul Studioului TVR, Timișoara, ziariștilor Cezar Ioana, Ion Medoia, Adam Răchitovan și Ion Jurca Rovină. La finalul acestei secțiuni editurile Tritonic din București și David Press Print au oferit doritorilor ultimele volume tipărite.
            Între participanți îi amintim pe: prof. univ. dr. emerit Mircea Popa (Alba-Iulia), cercet. șt. I Stelian Mândruț (Cluj-Napoca), preot dr. Nicolae Dascălu (București), prof. univ. dr. Doina Bogdan Dascălu și lect. univ. dr. Lucian-Vasile Szabo (Timișoara).
            Din partea parohiei Birda a participat la acest Congres, preot dr. Valentin Bugariu care a prezentat comunicarea: ,,Presa bisericească din Banat de la origini până în 1948. Istoric și conținut”.