marți, 5 aprilie 2016

Concurs catehetic ,,Biserica și Școala din sufletul meu” în parohia Birda

În cadrul parteneriatului dintre Școală și Biserică pe plan local, în parohia Birda s-a derulat proiectul catehetic-filantropic ,,Biserica și Școala din sufletul meu”.
Proiectul a fost inițiat de Sectorul Educațional al Patriarhiei Române și derulat în parohiile acesteia în perioada 15 decembrie 2015-5 aprilie 2016 în anul consacrat Anului Omagial al Educației Religioase și Anului Comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și tipografilor bisericești.
Drept ,,Argument” am pornit de la constatarea că ora de religie, cea de cateheză au ca finalitate inițierea și consacrarea în viața lui Hrisos. În derularea acestui proiect s-a încercat adunarea tututor participanților sub cupola generoasă a Bisericii și deprinderea folosirii mijloacelor educative ale acesteia: arhitectura și pictura bisericească, icoana, cartea bisericească, obiecte de cult, biblioteca parohială ș. a. m. d..
Scopul acestui concurs l-a reprezentat: învățarea realității vieții, cultivarea fanteziei în confruntarea cu anonimatul și nesiguranța, dezvoltarea unor capacități de comunicare și organizare a timpului liber, formarea unor sensibilități filantropice și caritative față de semenii aflați în suferință.
Proiectul din anul acesta a avut două secțiuni: artistică compusă din două materiale power-point și un desen religios și o secțiune literară compusă din eseu și poezie. Acestor două diviziuni li se adaugă un pliant de promovare a proiectului realizat la debutul acestuia și un tabel centralizator al tuturor activităților desfășurate.
În cadrul Proiectului de Concurs s-au realizat 16 acțiuni desfășurate în: școală, primărie, biserică, cămin cultural, casele credincioșilor din parohie și filie. Între aceste activități catehetice amintim: participare activă la Sfânta Liturghie și la Sfintele Taine (Mărturisire, Cuminecare și Maslu),  colindarea credincioșilor, oranizarea unui concurs de poezie, a unui concurs de icoane pe stică, a unei expoziții de icoane, a unui concert de muzică instrumentală, a unor acțiuni filantropice în biserică și școală (Crăciun, cumpărarea unor alimente și dulciuri, strângerea de fonduri pentru un copil aflat în suferință). Copiii participanți însoțiți de coorodonatori (directorul școlii, profesorul de religie, învățători și profesori) au participat la servicile liturgice din Săptămâna duhovnicească (13-20 martie),  Toate aceste activități au fost stocate pe un DVD care ulterior a fost trimis pentru jurizarea în faza zonală, la nivel de Protopopiat.
Tuturor participanților și coordonatorilor mulțumiri pentru implicare, același gânduri bune colaboratorilor care s-au ostenit pentru realizarea proiectului la nivel local.