sâmbătă, 10 iunie 2017

5 ani de presă sătească la Birda

S-au scurs pe nerăsuflate 5 ani de când în comunitatea parohială din Birda a apărut în ianuarie 2012 primul număr al revistei parohiale intitulată simbolic ,,Arhanghelul”. S-a dorit de la început ca publicația editată atunci să aducă aceeași veste bună adusă de Arhanghelul Gavriil Maicii Domnului, la care s-a mai adăugat faptul deloc lipsit de importanță a hramului bisericii din filie, ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Astfel botezată revista încearcă să unească cele două comunități creștin-ortodoxe închinate atât Nașterii Maicii Domnului, cât și a Sfinților Arhangheli.
De la început a fost gândită ca o revistă parohială trimestrială în 8 pagini până la nr. 3-4 ̸ 2013 când: ,,Se abătură asupra noastră cumplite vremii...” cum spunea cronicarul. De atunci și până în prezent publicația s-a transformat într-una de cultură și religie rurală editată de Asociația ,,Arhanghelul” din Birda.
În ceea ce privește tirajul, formatul și readactarea aceasta a apărut până în 2013 în 200 exemplare, iar până astăzi în 100 exemplare. Fiecare număr a fost însoțit de un supliment: calendar creștin-ortodox, pliante de prezentare al Anilor Omagiali și Comemorativi, icoane, medalioane biografice. Din 2016 a luat naștere și o Colecție catehetică intitulată ,,Colecția Arhanghelul” din care au apărut până astăzi două volume, cel dintâi închinat Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș (2016) iar cel din urmă pictorului Filip Matei (2017).
Formatul publicației este coală A 4 pe hârtie dublu cretată cu text pe 2 coloane, fotografie de la activitățile cotidiene locale.
Redacția este compusă din prof. univ. dr. Rodica Popescu (†2016), prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, dr. Nina Ceranu (din 2016), prof. Ioan Traia, pr. prof. dr. Iliia Pavlovici-Pătruț (membrii) și pr. dr. Valentin Bugariu, redactor- șef, cu atribuții de paginare, corectură, tehnoredactare și distribuire a revistei.
Un gând pios de mulțumire într-o rugăciune celor care ne-au sprijinit în munca de editare și care au plecat prea devreme din viața aceasta: profesorii Rodica Popescu; Ion Murariu și poetul Anghel Dumbrăveanu.
Cuprinsul revistei este format din rubrici permanente: ,,Editorial”, ,,Tinere condeie”, ,,Restituiri”, ,,Cateheză”, ,,Documentar”, ,,Semne”, ,,Cronica parohială” și rubrici ocazionale: ,,Valori poetice”, ,,Bucurii editoriale”, ,,In honorem”, ,,In memoriam”.
Colaboratorii de astăzi sunt: profesori, muzeografi, bibliotecari, preoți, teologi și elevi.
Pentru a marca trecerea a acestor 5 ani a fost tipărit volumul: ,,Arhanghelul din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale, Editura Sitech, Craiova, 2017, 205 p. Cartea debutează cu 20 de cuvinte de felicitare iscălite de: profesori de teologie, protopopi, preoți, muzeografi, ziariști, publiciști.
Al II-lea capitol a fost intitulat ,,Misiune și propovăduire prin presa sătească” și a fost conceput ca o culegere de texte semnificative pentru localitatea Birda și satul Sîngeorge dar și zona Deta.
În cadrul ,,Editorialelor” au fost consemnate: noutăți teologice, comemorări, abordări catehetice, de popularizare a unor activități religioase desfășurate în parohie și file. Rubrica ,,Restituiri” amintește de jubileul Mitropolitului Nicolae, chipuri de personalități locale, provinciale dar și pagini de istorie orală.
,,Documentar”-ul fiecărui număr a propus descinderi în istoria parohiei, a Banatului dar și portrete culturale. Această rubrică este continuată de ,,Urme din trecut”. Tematica o reprezintă contribuții monografice locale realizate de profesorul dr. Bogdan Enășel, apoi misiunea Protopopiatului Deta.
Activitatea culturală a Parohiei Birda a fost cuprinsă în ,,Semne” fiind ilustrată o acțiune organizată de Biserica ,,Nașterea Maicii Domnului” din localitate și anume: ,,Forumul publiciștilor bănățeni” (2014) compusă din slujbă religioasă, lansări de carte și Simpozion închinat Sfinților Martiri Brâncoveni.
Realizările elevilor de la Școala Gimnazială din Birda și cea Primară din Sîngeorge sunt cuprinse în pagina ,,Tinere condeie”: articole, poezii, reprezentări iconografice etc.
La final se aduc mulțumiri tuturor: celor prezenți, invitați, credincioși mici și mari, Școlii, Primăriei, tuturor care ne-au sprijinit în realizarea acestei reviste, unică prin tematica propusă din Banatul de Câmpie.  
La mulți ani nouă!*

Volumul poate fi consultat la adresa: http://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/arhanghelul._revista_de_cultura_si_religie_rurala._birda_jud._timis_2012-2017_1.pdf 

* Cuvânt de mulțumire adresat de părintele Valentin Bugariu cu ocazia aniversării revistei, Vineri, 9 Cireșar 2017.