marți, 12 septembrie 2017

,,Arhanghelul” nr. 3 (23) ̸ 2017

A apărut numărul 23 din cel de-al VI-lea an al revistei de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” din parohia Birda.
            ,,Editorialul” acestui număr ,,Pictorul Filip Matei și biserica din Birda” (p. 1; 6) încearcă să popularizeze viața și activitatea pictorului Filip Matei (1853-1940), cel care în urmă cu 92 de ani a înveșmântat cu pictură iconostasul, bolta și pereții laterali ai bisericii din localitate. Pictorul născut în comuna Igriș din Banat a copilărit la Murava unde prin grija învățătorului Gheorghe Popovici a deprins taina picturii în atelierul Popovicilor din Oravița. Aici a fost ucenic și calfă lucrând cu pictorul academic Nicolae Popescu din Zorlențu Mare. Ajuns conducător de atelier a reușit să insufle dragostea pentru arta picturală mai multor tineri între care îi amintim pe Ioan Zaicu și Tata Oancea la Vasiova.
            În întreaga sa activitate, pictorul Matei a lucrat în 60 de biserici, icoane pentru iconostas, pictură murală, icoane prăznicare și lucrări de auritură a mobilierului. Numai în zona protopopiatului Deta de astăzi a lucrat în 6 biserici: Voiteg (1910), Ghilad (1913), Birda (1925), Gătaia (1926), Șemlacu Mare (1936) și Percosova.
            Amintirea realizărilor lui Filip Matei a fost scoasă în priveliște anul acesta când la nivelul Patriarhiei Române este omagiat Anul Pictorilor bisericești.
            Autorul acestui Editorial sublinează faptul că: ,,Din cele mai vechi timpuri ale Creștinătății, comunitatea împlinea cuvântul, se împărtășea cu Sf. Taine și cinstea Sf. Icoane. Această Treime reprezenta așadar abecedarul credinței creștine”. (p. 1).

            Tot în acest număr al revistei ,,Arhanghelul”, credincioșii ortodocși din Birda și Sîngeorge au fost vestiți de trecerea în veșnicie a Prof. Ion Murariu (1937-2017). Cunoscut și apreciat profesor și scriitor, publicist și conducător al gazetei girocene: ,,Lumina satului” pe care a reușit să o creeze și apoi să o treacă an de an cu o apariție neîntreruptă timp de 17 ani. Apreciat în urbea natală, în Timișoara și în întreg Banatului pentru creația scriitoricească: Opera Profesorului Ion Murariu cuprinde abordări lexicografice, culturale, jurnalistice, artistice, istorie și critică literară, producții originale: poezie și proză apreciate la vremea apariției acestora: ,,Ion Murariu dovedește o surprinzătoare știință a construcției prozei scurte, o piatră de încercare pentru orice prozator. El lasă impresia că narează pur și simplu, fără intenție, evenimente la care a fost martor, din copilărie mai .][ales, momente care i-au marcat existența”. (p. 2).
            A fost mereu apropiat de revista ,,Arhanghelul” din Birda, de biserica parohială unde a expus istorii recente din cultura Banatului, unde a și fost lansat volumul: Martor în Revoluție lasă în comunitatea creștin-ortodoxă regretul de a nu-l mai putea asculta glasul modelat de emoția revederii cu iubitorii de frumos literar și artistic. În numele acestei Biserici, părintele Valentin Bugariu conchide: Ne rămân în drumul vieții realizările remarcabile ale unui suflet căruia îi putem zice în glas de rugăciune două stihuri dintr-o poezie care – dealtfel- îi și aparține (Cântec de întoarcere): ,,Numai nu-ntârzia prea mult Și adu și-aici Primăvara”.
            Tot din acest număr de toamnă mai amintim și celelalte rubrici permanente: ,,Restituiri” cu studiul ,,In honorem Magistri G. I. Tohăneanu” de Mirela Ioana Borchin. Profesorul Tohăneanu a fost și mentorul prof. Ion Murariu; ,,Cateheza”: ,,Datinile sărbătorilor pascale” și ,,Documentar”-ul închinat ,,Tiparul(ui) și cărții bisericești la români” de preoții Iliia Pavlovici-Pătruț și Valentin Bugariu și ,,Cronica parohială”.
            Revista ,,Arhanghelul” poate fi citită pe site-ul: http://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/arhanghelul_nr._3_2017.pdf