sâmbătă, 21 octombrie 2017

Comemorarea Profesorului Ion Murariu la Giroc

Sâmbătă, 21 Brumărel la împlinirea a șase luni de la petrecerea în veșnicie a Profesorului și scriitorului Ion Murariu (1937-2017) la inițiativa familiei a fost oficiată slujba parastasului de către P. C. Părinte Marius Șonea în biserica cu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Dimitrie din parohia Giroc.
După otpustul slujbei a fost dezvelită o placă comemorativă pe casa Prof. Murariu de pe str. Bega, nr. 54. Placa amintește de Profesorul, publicistul, scriitorul, omul de cultură Ion Murariu și a fost statornicită aici de Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat la inițiativa și osteneala prof. Ion Traia, președintele Asociației.
Cu acest prilej a fost sfințită această placă comemorativă și au fost rostuite mai multe cuvinte de dulce evocare a Seniorului Presei Rurale din Banat. P. C. Părinte Valentin Bugariu a îndemnat la punerea în valoare a operei scriitoricești complete care cuprinde studii lingvistice, istorie și critică literară, publicistică, jurnal și monografie la care se adaugă proză scurtă și poezie.

Ivit în glia Girocului acum 80 de ani, a ajuns învățător apoi profesor, bucurându-se datorită calităților fundamentale avute între care la loc de cinste au stat loialitatea și prietenia de apropierea unor dascăli și elevi, G. I. Tohăneanu și Prof. Octavian Gruița care i-au devenit prieteni și colaboratori în proiectele culturale și cărturărești.
A fost unul din cei mai buni ambasadori ai Girocului în cultura bănățeană de astăzi. Publicistica atât în volum, cât și în coloanele publicației ,,Lumina satului” pe care a condus-o cu pricepere timp de 17 ani ne dezvăluie pagini din spiritualitatea locului (vol. Drumul cu amintiri, 2005; ,,Când amintirile…”, 2013). Punctez cu acest prilej două studii inedite ce pot fi folosite în orice cercetare monografică: ,,Date și obiceiuri din Giroc la naștere” și ,,Datini și obiceiuri la Giroc: Moartea și înmormântarea”.
Șirul volumelor este deschis cu volumul Obârșii (1996), o carte de proze, poezii și note de jurnal și este urmat de o lucrare de căpătâi pentru limba Girocului, un glosar de Vorbe d-ale noastre, mereu ,,revăzută și adăugită” în 4 ediții (2002; 2006; 2012 și 2014); Revista Lumina Satului (Giroc. Timiș). Repere monografice (2010), prima monografie a unei publicații din Banatul de Câmpie, Drumul cu amintiri (2005) și ,,Când amintirile…”. Publicistică (2013), două volume de publicistică în care apar: întâmplări, oameni, tradiții; momente culturale, literare, artistice; schițe de portrete; istorie orală (,,Din vorbă în vorbă”); cărți și autori; realizări administrativ-sociale din viața urbei; Martor în Revoluție (2014), jurnal al zilelor Revoluției din 1989 de la Timișoara; Consemnări critice (2015), critică literară.
În colaborare a tipărit: Florile prieteniei (2012), un jurnal al unei colaborări între Școala din Giroc și o școală elvețiană și Giroc – arc peste timp. Monografie (2010).
A fost editor a două volume importante pentru cultura Girocului și a satului Chișoda: Condeieeii noștri. Antologie a creatorilor din Giroc și Chișoda (2007) și Album Ioan Aga (2008), ultimul un album de artă.
De la înființarea Asociației Publiciștilor din Presa Rurală din Banat a fost membru fondator și totodată activ în toate activitățiile derulate (simpozioane științifice în țară și străinătate, mese rotunde, lansări de carte ș. a. m. d). Pentru cei mai mulți dintre noi a fost un PRIETEN, un reper de știință și moralitate, adevărat Senior al presei rurale din Banat care de astă dată se adaugă unui alt condeier de reverință de astă dată din vatra Cenadului, Prof. Gheorghe Doran, doi profesori, scriitori care lasă în urmă o operă pe care avem datoria să nu o lăsăm să piară.
În încheiere vorbitorul a îndemnat la neuitare: -Veșnică să-i fie pomenirea. Tânără să-i rămână amintirea –