sâmbătă, 21 octombrie 2017

Simpozion Național de Teologie la Timișoara

Sâmbătă, 21 octombrie cu începere de la orele 930 s-a desfășurat la Centrul Eparhial din Timișoara lucrările Simpozionului Național cu tema: ,,Martiri și mărturisitori ai dreptei credințe în anii regimului comunist. 70 de ani de la (re)înființarea Mitropoliei Banatului.
            Au fost prezenți: ierarhi ai Sf. Sinod: Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan al Banatului, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop dr. Timotei al Aradului, Preasfințitul Episcop dr. Lucian Mic al Caransebeșului, Preasfințitul Episcop dr. Siluan Mănuilă, episcop ortodox român al Ungariei Preasfințitul Episcop Paisie Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Episcop dr. Emilian Crișanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Alături de ierarhi au prezentat comunicări: academicieni, profesori de teologie, muzeografi, monahi, preoți, doctoranzi și studenți teologi.
            Lucrările s-au desfășurat pe două secțiuni iar referatele au vizat problema pătimirii și mărturisirii credinței în timpul regimului comunist, întemeierea Mitropoliei Banatului ca necesitate istorică, pastorală și juridică.
Din partea parohiei Birda, preotul dr. Valentin Bugariu a susținut comunicarea: ,,Biserica Ortodoxă din Banat în vremea păstoririi Patriarhului Justinian (1948-1977). Studiu de caz”.

Cu acest prilej au fost prezentate două volume realizate de Arhiepiscopia Timișoarei în 2017: Slujitori și apărători ai Ortodoxiei bănățene și Mitropolitul dr. Vasile Lazarescu al Banatului (1947-1961) – 70 de ani de la întronizare.