marți, 14 noiembrie 2017

,,Sfeșnicul”, nr. 2 / 2017

A apărut cel de-al doilea număr al revistei semestriale editate de Parohia Ortodoxă / Școala Gimnazială din comuna Mașloc din județul Timiș. Ajunsă în cel de-al 8-lea an de apariție neîntreruptă, publicația oferă în 36 de pagini un sumar bogat și atractiv pentru cititorul din vatra localității dar și pentru iubitorul de presă rurală din Banat. Menționăm faptul că fondatorul revistei, părintele ic. stavr. dr. Iliia Pavlovici-Pătruț este membru în Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat iar doamna preoteasă, Maria Pavlovici – Pătruț este profesor la Școala Gimnazială din Mașloc și coordonator al revistei ,,Sfeșnicul”. 
După o pledoarie introductivă cu statut de Editorial iscălită de prof. Aura Codruța Danielescu, Inspector Școlar General, articolele semnate de profesori, psihopedagogi, preoți și elevi, cei din urmă cu scurte reflecții, poezii și desene tematice oferă un cuprins diversificat. Între materialele publicate amintim pe cele realizate de profesorii Anton Ilica din Arad și Ioan Viorel Boldureanu din Timișoara, un pedagog și un etnolog ce oferă popasuri sărbătorești pentru revista ,,Sfeșnicul”.
Am remarcat și faptul că în această publicație este menționat Anul omagial și comemorativ din Patriarhia Română prin doi truditori: pictorul Filip Matei (1853-1940) și ieromonahul Iacob Pașca, închis între 1959-1962 slujitor la Mănăstirea Săraca (1976-1979) apoi din 1979 la Săciua Nouă pentru ca în 1994 să fie preot la Remetea Mică.

Felicitări coordonatorilor, colaboratorilor cărora le dorim cât mai multe numere spre bucuria noastră a cititorilor.