sâmbătă, 14 aprilie 2018

Asociația Publiciștilor din Banat la ceas aniversar


     Sâmbătă, 14 Prier, de la orele 10,00 s-a desfășurat la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara întâlnirea membrilor Asociației Publiciștilor din Presa Rurală din Banat. Cu acest prilej au fost aniversată împlinirea a 10 ani de la înființarea acesteia pe 10 Aprilie 2018 la inițiativa prof. Ioan Traia, membru fondator, secretar și apoi președintele Asociației. Au fost evidențiați toți membri Asociației prin acordarea de ,,Diplome de Merit”.
            Cu acest prilej a fost lansată monumentala monografie Ferendia. Satul pe șapte coline, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2018, 486 p.. Autorul, muzeograful Ioan Traia mărturisește: ,,… Ferendia un sat ca oricare altul și totuși… Și totuși e locul minunat unde m-am născut și am copilărit, aici m-am impregnat din belșug cu acel spririt  al locului al cărui parfum rar îl simt cu intensitate de acum…” (p. 7). Cred eu această mărturisire constituie forța expresivă a acestei scrieri a locului. Despre această reușită editorială au vorbit prof. Gheorghe Rancu, dr. Florin Popovici și prof. Iosif Marius Circa care au scos în priveliște valoarea textului și contribuțiile inedite în ceea ce cuprinde alcătuirea sumarului volumului.
            În partea a doua a întâlnirii au fost luate hotărâri cu privire la bunul mers al Asociației: aprobarea candidațiilor pentru Diploma de Exelență pe 2018. Au fost nominalizați: prof. Traian Galetaru (Comloșu Mare), Dimitrie Miclău (Seleuș) și Lazăr Severică (Giroc). A fost lansată cu acest prilej de dl. Vasile Barbu invitația participării la Simpozionul ,,Oameni de seamă ai Banatului” care se va desfășura pe 21 aprilie la Uzdin (Banat, Serbia). Au fost primiți cu această ocazie noi membri în Asociație. A fost premiată revista ,,Arhanghelul” din Birda la împlinirea a 5 ani de apariție neîntreruptă.
            Întâlnirea s-a încheiat cu tradiționala agapă.