marți, 27 martie 2018

Contribuția Bisericii Ortodoxe din Basarabia la unirea cu România


               Pe 27 martie 2018 se împlinesc 100 de ani de la semnarea Actului Unirii Basarabiei cu Regatul României. La acest eveniment de importanță deosebită Biserica Ortodoxă Română din Basarabia și-a adus contribuția la fel ca în toate prilejurile în care poporul de o parte și de alta a Prutului a luptat pentru libertate, independență și unitate națională.
            În tinutul românesc dintre Prut și Nistru a existat întotdeauna conștiința apartenenței la națiunea română, limba română și credința ortodoxă. În preajma anului 1918 un aport deosebit în iscălirea Actului Unirii l-a avut două evenimente istorice: declanșarea în februarie 1917 a revoluției bolșevice și mediatizarea dreptului de autodeterminare al popoarelor și prezența unor bande de bolșevici înarmați care au terorizat și jefuit populația civilă. Acum au căzut jertfă pentre libertate câțiva luptători pentru limbă și neam: protoiereul Dimitrie Baltaga, avocatul Simion Murafa, inginerul Andrei Hodorogea și moșierul Mihail Razu[1].
            La cererea Sfatului Țării adresat Guvernului român în 5 ianuarie 1918 a fost deplasat un detașament de grăniceri și voluntari moldoveni, cca. 850 de la Kiev, Divizia 11 Infanterie a trecut însă Prutul și a restabilit ordinea.
            Pe 24 februarie 1918 Sfatul Țării a proclamat independența Basarabiei pentru ca pe 27 martie la orele 16,15 minute același Sfat al Țării sub președenția lui Ion Inculeț au proclamat unirea Basarabiei cu România.
            Biserica Ortodoxă cu acest prilej a luptat prin întruniri publice și presa eparhială pentru independența Bisericii și revenirea la limba română în cult și grafia cu litere latine în detrimentul buchilor slavonești.

            Prima manifestate a clerului, dascălilor și epitropilor bisericești întinsă în răstimpul a 7 zile  a fost ținută între 19 și 25 aprilie 1917 la Casa eparhială. Adunarea extraordinară convocată de arhiepiscopul Anastasie a adoptat o Rezoluție care declară Biserica Ortodoxă Română autonomă, cârmuită de mitropolit și episcopi sufragani originari de aici, cu slujbe în limba poporului (română n. n.).
            Pe 21 noiembrie 1917 a fost oficiată Sf. Liturghie la catedrală sub protia episcopului vicar Gavriil Cepur. Aici toate rugăciunile, vozglasurile și cântările au fost oficiate în românește. Cu acest prilej s-a slujit Te-Deumul și au fost sfințite steagurile naționale tricolore.
            Biserica Ortodoxă din Basarabia a fost reprezentată în Sfatul Țării de protoierul Alexandru Baltaga care a votat unirea[2].


[1] Mircea Păcurariu, Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993, p. 105.
[2] Boris Buzilă, Din istoria vieții bisericești din Basarabia (1812-1918; 1918-1944), Editura Fundației Culturale Românești, București / Întreprinderea Editorial Poligrafică, București, 1996, p. 83; 88; 104.