vineri, 9 martie 2018

Sfinții 40 de Mucenici, amintirea jerfei deținuților politici din România


La începutul primăverii în fiecare an ne amintim de jertfa celor 40 de mucenici din Sevastia Armeniei. Aceștia au fost soldați romani care au îmbrățișat Creștinismul în timpul lui Liciniu (308-324). Dovediți că sunt creștini au fost îndemnați să aducă jerfe zeilor, iar pentru că au refuzat au fost lăsați să înghețe într-un lac din acele ținuturi.
Amintirea jerfei acestor mucenici s-a păstrat până astăzi prin câteva obiceiuri la români. În ziua Mucenicilor, se aprinde gunoiul, iar oamenii sar peste foc în amintirea chinurilor celor 40 de mucenici, sau pentru ca în vara în care va urma să fie sănătoși. Copiii înțeapă pământul cu bețe, gest prin care ,,alungă” iarna și cheamă primăvara. ,,Măcinicii” este un străvechi obicei sărbătorit de 9 martie, considerat hotar între iarnă și vară, între zilele aprige ale Dochiei și cele călduroase ale Moșilor. Obiceiurile din ziua de Mucenici se desfășoară după un anumit scenariu: prepararea ,,sfinților, sfințișorilor, bradoșilor”, aceștia fiind un fel de colăcei sub formă de ,,8”, unși cu miere și presărați cu nucă. Se credea că, în această zi, este bine să bei până la 40-44 de pahare cu vin (cred că păhărele mici), pentru purificarea sângelui. De Mucenici se curățau stupii. Se spune în popor că așa cum va fi vremea în această zi, va fi încă 40 de zile[1].  

În această zi potrivit hotărârii Patriarhiei Române se face pomenirea deținuților politici din perioada 1948-1989, ziua amintește de jerfa deținuților anticomuniști din România. Anul trecut ne-am amintit de martirii creștini din temnițele comuniste și de efortul Patriarhului Justinian Marina de a salva Biserica Ortodoxă Română și de o menține vie prin slujire, învățământ și misiune, prin editarea de carte religioasă, liturgică ș. a..
Anul acesta vom încerca să ne aducem aminte de mecanismele regimului comunist așa cum reiese din scrierile unor cercetători și publicate în volum: Cosmin Budeancă, Florin Olteanu (coord.), Stat și viață privată în regimurile comuniste, Editura Polirom, Iași, 2009, 454 p..
Prima grijă a oricărui regim totalitar o reprezintă aparițiția unor norme juridice care să sprijine acțiunea politică. Legea fundamentală a fost Constituția R. P. R., în două versiuni: 1948 și 1952. Cea din urmă este ,,prima și ultima Constituție stalinistă din România”. Prin această Constituție asistăm la inaugurarea partidului unic, singurul conducător al tuturor instituțiilor statului. În art. 86 se prevedea pentru prima dată că ,,Partidul Muncitoresc Român este forța conducătoare atât a organizațiilor celor ce muncesc, cât și a organelor și instituților de stat”. Orice contestare a legimității conducerii statului devenea ilegală[2]. Pe plan administrativ-teritorial a apărut Regiunea Autonomă Maghiară, Regiunea Stalin, iar județele au devenit după model sovietic, raione, orașe raionale, comune și sate.
O luptă a fost dusă de partidul unic de a șterge memoria colectivă. În acest sens au fost epurate cărțile, au fost distrse sate și orașe prin realizarea unor clădiri rupte de tradiția poporului român.
Pentru cenzura cărții a apărut la început un Departament de Control care urmărea din 1944 presa, acordând vize ,,pozitive” și ,,negative” acestora. Din 1945 controlul a fost extins și asupra cărților. Din această Comisie de Control a făcut parte reprezentanți din Societatea Scriitorilor Români și Academia Română conduși de ministrul Propagandei, Petre Constantinescu-Iași.
Au fost distruse volume de o inestimabilă valoare, au fost epurate anticariatele, bibliotecile particulare și publice, cele școlare fără niciun criteriu. Au fost topite operele lui Timotei Cipariu, Dimitrie Cantemir, Constantin Rădulescu Motru, C. Nary, M. Ralea ori Perpessicius. Din această enumerare vedem că au fost distruse cărțile unor personalități ale culturii românești, de la reprezentanții Școlii Ardelene, la prinți ai Moldovei, filosofi, pedagogi, critici literari.
Cu o furie nemaoîntâlnită s-au controlat 35 magazine de anticariat de cărți din care s-au scos 587 lucrări nedifuzabile și epurabile; 5 librării cu secție de bibliotecă de împrumut la care s-au blocat 77 de volume; o anticărie cu o secție de bibliotecă de împrunut la care s-au blocat 56 cărți; opt anticării cu standuri în locuri fixe, care nu aveau autorizația de funționare a Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor; 5 biblioteci de împrumut în care s-au găsit 180 de cărți epurate și nedifuzabile; 4 librării cu secție de anticariat de unde au fost scoase 110 lucrări[3].
Cu acest prilej au fost topite volume bisericești între care amintim Anastasimatar în traducerea lui Anton Pann (1854) și Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă imprimată la Tipografia Arhidiecezană din Sibiu în 1855.
De interes s-au bucurat bunurile imobile și mobile ale foștilor conducători ai satului. Noii conducători comuniști, muncitori și proletari în aceeași măsură au preluat bunurile fostei burghezii: vile, mobile, opere de artă, obiecte de valoare (bijuterii, ceasuri), vestimentare ș. a..
Pentru întreținerea așa-zisei legalități a fost creată o Direcție a Administrației bunurilor devenită Întreprindere de locuințe și localuri și Direcție de Bunuri (1948-1953). Toate bunurile confiscate au fost la dispoziția Ministerului de Interne condus de Alexandru Drăghici. A existat o acțiune de jaf organizat la vilele din Sinaia și Predeal, castelele din Lăpușna, Sinaia, Săvârșin și Mogoșoaia. Parte din aceste bunuri au fost preluate de personalul politic, parte au fost oferite sub forma unor cadouri colaboratorilor iar altele au trecut granițele țării. Un tablou celebru de Nicolae Grigorescu, Carul cu boi (o variantă), este făcut cadou sovieticilor cu ocazia aniversării a 800 de ani de existență a orașului Moscova, alături de două icoane valoroase, componente ale colecției Gheorghe Tătărăscu[4].

Atacul asupra proprietății a reprezentat de la începutul instaurării regimului comunist forma prin care s-a început crearea omului nou dezrădăcinat de casă și valoarea ei, el devine priveag la oaș punând umărul la dezvoltarea industriei. În locul parcelei de pământ lucrată individual a apărut întovărășirea apoi Gospodăria Agricolă de Producție ca formă colectivă de lucru. Înscrierea a fost și ea impusă prin brațele coercitive ale Partidului, Miliția și Securitatea. Gheorghiu-Dej susținea ,,intervenția statului asupra forțelor poiieței și insista ca țăranul să fie obligat să își vândă toate produsele  cum vrem noi, nu cum vrea el”. Dej considera că ,,nu e bine ca țăranii să rămână autonomi. Atâta timp cât aceștia rămân în afara controlului partidului, orice încercare de a regla economia ar fi inutilă”[5]. În această activitate se înscrie și fenomenul deportării începând din 1949, ultimul val a avut loc în iunie 1951 când au fost deportate din zona de vest 10.099 de familii.
Sobordonarea lumii rurale unui regim care își dorea cu orice preț acest lucru s-a realizat treptat, având în primul rând la bază un sistem de impozite cu mai multe componente: impozitul agricol, cotele obligatorii, achizițiile și contractările. Dintre toate acestea, sistemul cotelor obligatorii a fost elementul indispensabil cu repercursiuni în plan politic, economic și social. În primul rând, în plan politic se lovea în dușmanul de clasă din mediul rural, chiaburul; în al doilea rând, pe plan economic, statul putea obține gratuit o mare parte din produsele agricole, existând în același timp posibilitatea exportului de cereale către U. R. S. S. și C. A. E. R., livrări care se făceau sub prețul pieței; și, nu în ultimul rând în plan social, pentru a păstra salariile cât mai mici, se asigura aprovizionarea cu alimente, la prețuri scăzute, a populației de la orașe și a muncitorilor. […] După 13 ani de asalt asupra satului românesc, regimul comunist putea afirma că își îndeplinise obiectivului urmărit cu atâta stăruință, și anume subordonarea lumii rurale. În sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, desfășurată în 27-28 aprilie 1962, Gheorghe Gheorghiu-Dej anunța încheierea procesului de colectivizare, amintindu-se că formele socialiste de proprietate dețin 95% din suprafața arabilă a țării și 93,4% din suprafața  agricolă, cu 3.201.000 de familii, în timp ce proprietatea individuală țărănească se redusese de la 88% la 3,5%[6].
Presiunea, intimidarea, șantajul, controlul s-a aplicat asupra familei. Acolo unde soțul sau soția era în închisoare celălalt rămas cu copilul trebuia să divorțeze fiind presat cu pierderea locului de muncă ori retrogradarea într-un post inferior pregătirii avute.
După eliberare s-a continuat supravegherea, șicanarea persoanei pe mai departe, chiar atentatul cu colet-capcană. Acestea au avut loc în februarie 1981 și i-au vizat pe Nicolae Penescu militant al Partidului Național Țărănesc, pe scriitorul Paul Goma și Șerban Orescu militant al Partidului Național Liberal care au format dizidența românească din Occident. La München a fost fondat Radio Europa Liberă cu o secție română care critica regimul Ceaușescu.
Securitatea supraveghea pe noul locuitor al orașelor care din proprietar a devenit chiriș și datorită noului său adăpost, apartamentul la bloc mult mai ușor de controlat. Au fost supraveheate școlile, unitățile mulitare dar și corespondența. Dacă în cazul blocurilor, școlilor, unităților militare au fost recrutați informatori o muncă grea a reprezentat-o ,,verificarea” corespondenței.
Cea mai importantă era considerată corespondența care pleacă și sosea la București, cantitatea zilnică fiind de cca. 125.000 de scrisori. Un colectiv alcătuit din 26 de ofițeri, organizat în trei schimburi, controla întreaga cantitate de cosespondență a Bucureștiului, depistând scrisorile aparținând persoanelor urmărite de către direcțiile operative. Alți opt lucrători operativi cercetau caracterele de scris de peste 40.000 scrisori pentru a depista scrisorile particulare ale autorilor de manifeste. Patru angajați lucrau la lipitul și dezlipitul scrisorilor supuse cenzurii sau celor care aparținând persoanelor urmărite de direcțiile operative. Doi lucrători aceau în grijă primirea, predarea și sortarea corespndenței (oficiale și particulare) în relația cu Poșta[7].

Ambiția de a forța dezvoltarea cu orice preț fără costuri se vede din organizarea muncii forțate a elevilor, studenților, militarilor în termen. În 1945 în aceste brigăzi de lucru au fost 12.000 de muncitori. Au apărut chiar și brigăzi-școală pentru pregătirea tinerilor. Între realizări amintim realizarea unei conducte de gaz metan între Agnita și Botorca la care au lucrat 700 de muncitori care au instalat conducta pe o lungime de 51,5 km, căi ferate: București-Craiova prin Roșiori. Au mai fost realizate: depouri de locomotive, fabrici, stadioane.
Au existat și brigăzi de tineret care au lucrat în Albania, Bulgaria, Cehoslovacia și Iugoslavia.
Condițiile atât de cazare și masă au fost vitrege atât pentru cei care lucrau în exterior cât și în interior. Locul de muncă și tabara de cazare erau păzite cu arme de tineri bulgari în ținută civilă. […] Problema programului era sâcâitoare deoarece munca era fără zile de pauză. Oficial, timpul liber aveam numai după-amiezile de sâmbătă și duminică, după ce ne întorceam de la lucru mai devreme. Rarele plecări acasă erau aprobate inițial de maiștri, apoi de cei doi activiști[8].
Ascensiunea și preluarea puterii în 1965 de către Nicolae Ceausescu a însemnat o destindere ideologică până în 1970 urmată de o perioadă dogmatică de exacerbare a cultului personalității, privațiuni de tot felul până la prăbușirea Comunismului în 1989.
Primul atac de astă dată asupra achitecturii Bucureștiului s-a datorat cutremurului din 1977 care a lăsat urme vizibile, pierderi de vieți omenești. Având ca bază această catastrofă și alimentat de vizita din Coreea de Nord și-a dorit ridicarea după model corean a unor bulevarde gigantice, un nou centru politic-administrativ numit Palatulul Poporului încadrat bulevardului Victoria Socialismului. Pentru realizarea acestor proiecte au dispărut clădiri vechi: Arhivele Statului, Muzeul Militar Central, Institutul de Educație Fizică și Sport, Teatrul de Operetă, Spitalul Brâncovenesc, Hala Unirii, Institutul Medico-Legal, școoli, policlinici, cartiere întregi: Uranus, Rahova.
Au fost demolate biserici și mănăstiri, altele au fost translate. La sfârșitul anului 1986, însă, în pragul Crăciunului, folosindu-se de utilaje de mare capacitate li randament, zidurile, cupolele, turlele, frescele, sculpturile Mănăstirii Văcărești au dispărut de pe fața pământului. Considerată drept una din cele mai strălucite mănăstiri din arhitectura ortodoxă balcanică, Mănăstirea Văcărești a reprezentat cea mai importantă pierdere a patrimoniului nostru național din anii de dictatură totalitară[9].
Totul a fost făcut în mare grabă cu o țintă precisă: ștergerea chiar și a amintirii pentru copii și tineri. Într-o grabă isterizantă, organele de partid au controlat acțiunea de demolare. Toată avuția oamenilor, a instituțiilor ce cădeau sub incidența dispariției a fost aruncată de-a valma în camione, în basculante, în mașini particulare și a fost cărată în locuri neașteptate. Locatarii caselor proscrise s-au trezit în zori cu tabla smulsă de pe acoperișuri, au fost câte un transport sau două de mobilă, de haine, de ce se putea salva, ducându-le în noile apartamente, și când au revenit, au găsit planșeele prăbușite și necunoscuți cotrobăindu-le prin lucruri. Noile blocuri în care au fost repartizați aveau pereții încă umezi, nu erau făcute racordurile de gaze iar lifturile nu funcționau. […] Locuri, case, grădini și biserici și colțuri dragi; casa părinților ori cea a bunicilor, biserica în care am fost botezați și în care ne-am cununat, școala în care am deprins abecedarul, copacul în care ne-am cățărat când am fost copii, maidanul pe care am bătut mingea, banca pe care am sărutat prima fată, prăvălia din colț și chioșcul de ziare, frizeria, brutăria de cartier, toate, absolut toate ne-au fost răpite în numele socialismului și al ,,ctitorilor” săi. Milioane de amintiri, suflet din sufletul bucureștenilor, au fost doborâte și tăvălite sub lama buldozerelor. O mare parte a Bucureștiului a fost distrusă premeditat, cum n-a fost distrus în secolul nostru și în timp de pace niciun alt oraș al lumii[10].

Prin cele expuse putem observa faptul că Partidul unic și-a impus voința în politica economică, socială, culturală a țării. Prin Securitate s-a reușit supunerea personală a celor care nu împărtășeau aceeași viziune: închisoarea, verificarea, controlul și intimidarea au fost tot atâtea forme de distrugere a personalității, de ștergere a memoriei, cea mai eficientă armă împotriva comunismului impus din exterior.


[1] Gelu Furdui, Credințe, datini, obiceiuri și supersiții la români, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, p. 35-36.
[2] Iuliu Crăcană, ,,Constituția din 1952 – prima și ultima Constituție stalinistă din România”, în vol. Stat și viață privată în regimurile comuniste, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 32. (se va prescurta în continuare vol. cit.).
[3] Liliana Corobca, ,,Procesul de epurare a cărților”, în vol. cit., p. 68-69.
[4] Elena Gherman, ,,Un aspect inedit al instaurării ˂˂egalității sociale>> în România. Însușirea unor bunuri de către nomenclatură (1946-1965)”, în vol. cit., p. 80-82.
[5] Cristina Roman, ,,Transformarea forțată a proprietății agricole individuale în proprietate colectivă – represiunea (1949-1953)”, în vol. cit., p. 103.
[6] Sanda Borșa, ,,Procesul colectivizării în România: mecanismele subordonării lumii rurale”, în vol. cit., p. 113-114; 120.
[7] Florian Banu, ,,Metode de intruzine a Securitate în viața privată: rețeaua informative, cenzura corespondenței, interceptarea convorbirilor (1948-1968)”, în vol. cit., p. 192.
[8] Nicolae Videnie, ,,Realitatea muncii forțate a elevilor trimiși în anii 1984-1989 ca brigadieri pe Șantierul Național al Tineretului Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari versus documentele Securității”, în vol. cit., p. 250; 257.
[9] Gheorghe Leahu, ,,Relația dintre statul comunist al dictatorului Ceaușescu și viața privată a populației capitalei între anii 1977 și 1989”, în vol. cit., p. 238. (Se va prescurta ,,Relația dintre statul comunist…”).
[10] Gheorghe Leahu, ,,Relația dintre statul comunist…”, p. 237; 239.