luni, 29 mai 2017

,,Arhanghelul”, an VI, nr. 2 (22) ̸ 2017

A apărut nr. 2 ̸ 2017 al revistei trimestriale de cultură și religie rurală din Birda. Acest număr debutează cu Editorialul: ,,‹‹Arhanghelul›› la 5 ani” iscălit de redactorul-șef al publicației în p. 1; 6. Este tratat un mic istoric și misiunea revistei în viața bisericească locală. Tot de interes religios sunt și rubricile: ,,Cateheza”: ,,Datinile Sărbătorilor Pascale (II) de pr. prof. dr. Iliia Pavolovici-Pătruț. (p. 4); ,,Documentar”: ,,Tiparul și cartea bisericească la români” de pr. Valentin Bugariu (p. 5); ,,Semne” cu o traducere despre Mănăstirea Sf. Gheorghe după Szentkláray Jenö realizată de prof. Hilde Germer de la Școala Gimnazială din Birda și ,,Cronica parohială” în ultima pagină.
            O contribuție remarcabilă o reprezintă studiul: ,,In honorem Magistri G. I. Tohăneanu” apărut în rubrica ,,Restituiri”. (p. 4) semnat de Conf. univ. dr. Mirela Ioana Borchin.
            ,,Tinere(le) condeie” aduc cititorilor două frumoase realizări: eseul: ,,Credința – un mijloc prin care dobândim libertatea” de Gabor Tania și o lucrare în ghips-carton: ,,Mâinile în rugăciune” de Murgea Maria Alexandra de la Liceul Teoretic din Gătaia.

            Revista poate fi consultată pe site-ul: https://www.scribd.com/document/349731905/Arhanghelul-2-2017