miercuri, 31 mai 2017

Conferință preoțească în Protopopiatul Deta

Miercuri, 31 Florar cu începere de la orele 900 au debutat lucrările Conferinței preoțești de primăvară în Protopopiatul Deta din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei.
Conferința a fost precedată de slujba Te Deumului în biserica parohială cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Deta. În cadrul acesteia au slujit: P . C. Părinți Gheorghe Florea de la parohia Ghilad, Daniel Groza de la parohia Petroman și Nicolae Marcel Moclinda de la parohia Șipet. Cuvântul de învățătură a fost pregătit și susținut de către părintele Daniel Groza. Tema acestei predici a reprezentat-o Pogorârea Sfântului Duh. Predicatorul a ilustrat locurile scripturistice care amintesc de trimiterea în lume a Mângăietorului. Acesta a dat putere în propovăduirea ulterioară fiind și moment propice al convertirii la credința creștină a iudeilor și păgânilor.

În sala de ședințe a Protopopiatului Deta s-a desfășurat conferința propriu-zisă în prezența și conducerea Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, episcop-vicar eparhial. În cuvântul de bun-venit Preaonoratul Părinte Ioan Prisăcean a vorbit despre icoana ortodoxă ca mesaj al Evangheliei sprijinindu-și aserțiunea pe dovezi scripturistice și patristice și incursiuni istorice ale cultului icoanelor.
Referatul Conferinței a fost expus de către Părintele Nicolae Marcel Moclinda care a tratat tema: ,,Anul Omagial al icoanelor, iconarilor și pictorilor bisericești” (20 p.). În cadrul acestuia conferențiarul a expus istoricul problemei de la cinstire la condamnare a icoanelor folosindu-se de mărturii scripturistice și patristice: Eusebiu de Cezareea, Sf. Epifanie de Salamina, Sfântul Ioan Damaschin și neopatristice: Părintele Dumitru Stăniloae. Autorul a trecut icoana de la primele imagini ale lui Dumnezeu prin epoca bizantină și post-bizantină cu principalele realizări și o înfățișare a școlii de pictură românești.
Prezentarea istorică a fost susținută de argumentarea biblică, patristică și dogmatică. Potrivit mărturiilor iconodule se vorbește de o Teologie a chipului. Dincolo de funcția pedagogică icoana trimite la trasfigurare, comunicare și comuniune. O concluzie actuală asupra artei iconografice –a românilor- este aceasta: Ea s-a dezvoltat în strânsă legătură cu cea a popoarelor învecinate.
După susținerea referatului au urmat luările de cuvânt, preoții au apreciat efortul redactării temei. Conferința s-a dovedit a fi documentată, bine alcătuită în care se îmbină cronologia istorică cu tradiția dogmatică. P. C. Părinți Petru Achim de la parohia Banloc și Achim Miloș de la parohia Denta au scos în evidență două momente din realizările iconografice de la parohie: restaurarea picturii Mănăstirii Săraca, biserică parohială până în 1989 și contribuția pictorului Ioan Sulea-Gorj la înveșmântarea bisericii parohiale ,,Adormirea Maicii Domnului” din Denta. P. C. Părinte Iulian Popa de la parohia Colonia Gătaia a vorbit de necesitatea religioasă a prezenței unei icoane în fiecare casă. Pentru a împlini această necesitate Parohia a organizat un Atelier de icoane, fiecare icoană îmbogățește astăzi spiritual casele parohienilor.

În partea a doua a întâlnirii s-au discutat probleme administrative întâlnite la parohie. Preasfințitul Părinte Paisie în încheiere a îndemnat pe cei prezenți la responsabilitate în slujirea preoțească pentru a aduce roade Bisericii și Neamului românesc din această parte a țării.