marți, 16 mai 2017

,,Sfeșnicul”, nr. 1 / 2017

A apărut primul număr al revistei semestriale ,,Sfeșnicul”. Publicația este editată de Parohia Ortodoxă și Școala Gimnazială din comuna Mașloc din jud. Timiș. Cu acest număr s- a ajuns în cel de-al 8 –lea an de apariție neîntreruptă.
Am remarcat din acest număr (30 p.) proiectul Parohiei / Școlii din Mașloc pentru Concursul Național ,,Icoana și Școala mărturisirii” (p. 5-9). Sub atenta îndrumare a P. C. Părinte Prof. Dr. Iliia Pavlovici-Pătruț, eleva Jurescu Iasmina din clasa a VII-a E a realizat un portofoliu compus din: un articol de ziar cu tema Concursului, o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul și un interviu cu iconarul Trifa Marcel în biserica din Mașloc. Am reținut mărturisirea pictorului bisericesc: ,,Arta este mai presus de orice, o revelație, o binecuvântare și o sfințire a vieții omenești”.
Sub genericul pedagogiei și a formării continue se înscriu alte câte articole iscălite de cadre didactice de la școala din localitate și de la cele din zonă: Aura Danielescu, ,,Sindronul Aspenger” (p. 3-4); Aurica Ruen, ,,Sclavia” (p. 10-11); Maria Pavlovici – Pătruț, ,,Integrarea copiilor cu CES” (p. 13-14); și Alina Sorina Spineanu, ,,Relația Școală-Familie-Comunitate (p. 14),
O rubrică deosebită ,,Pagini realizate de elevii Școlii” (p. 16-28) este realizată de elevi cu materiale inedite. Iată o înșiruire a acestora: ,,Legenda Dascălului”; ,,Despre Ion Creangă”; ,,Povestea Primăverii”, ,,Știați că...”, poezii și desene.

Felicitări Redacției pentru această reușită, colaboratorilor și cititorilor, inspirație și tihnă în redarea și lectura paginilor!