joi, 25 mai 2017

Înălțarea Domnului în parohia Birda

Joi, 25 Florar Biserica Ortodoxă a cinstit prin rugăciune euharistică măritul Praznic al Înălțării Domnului. După ce 40 de zile Mântuitorul i-a încredințat pe ucenici de realitatea Învierii Sale, i-a învățat și a promis venirea altui Mângâitor care va plini lucrarea sa, Hristos Domnul S-a înălțat la cer fiind chezășie a înălțării trupului omenesc la Dumnezeu.
            Pentru a marca religios acest moment în ajunul praznicului a fost oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia, iar dimineața cu începere de la orele 900 a fost săvârșită Utrenia urmată de Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Sîngeorge, filie a parohiei Birda.
            Cu începere de la orele 1230 au fost oficiate slujbe de pomenire pentru eroii căzuți pentru libertate, independența și unitatea poporului român slujite de către P. C. Părinți Jivoine Maletici de la Parohia Ortodoxă Sârbă Denta și Valentin Bugariu, parohul locului la cele două monumente din localitate.
            Slujbele au fost urmate de un program religios-patriotic realizat de preșcolarii și școlarii de la Grădinița cu P. N. și Școala Primară din Sîngeorge. Copiii au pregătit poezii și cântece. Între acestea amintim doar câteva: poeziile ,,Ploconul lui Peneș” și ,,Românca de la Grivița” de Vasile Alecsandri, ,,Marșul lui Iancu”. De acest moment s-au îngijit și anul acesta doamnele prof. Maria Miron și Ștefania Cercega.
            Au fost prezenți la această pomenire a eroilor, oficialități ale Comunei Birda: Dl. Sorinel Marcu, viceprimarul Comunei, consilieri locali, angajați ai Primăriei, prof. Sorina Onița, directorul Școlii Gimnaziale Birda, comandantul Poliției Birda, prof. Doru Popa, titularul Catedrei de Religie Ortodoxă.

           
Credincioșii au pregătit prinoase în memoria eroilor neamului care au fost împărțite celor prezenți în această zi de amintire a jertfei înaintașilor pentru țară, limbă și credință creștin-ortodoxă.