joi, 27 iulie 2017

Apariții publicistice

Pentru credincioșii parohiei Birda cât și pentru iubitorii de religie și istorie bisericească, preotul Valentin Bugariu a publicat următoarele cărți și studii: Pictorul Filip Matei. Intregiri biografice și artistice, Editura Tiparnița, Arad, 2017, 95 p.; ..Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale, Editura Sitech, Craiova, 2017, 205 p.; ,,60 de ani de la canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș”, în vol. Arhiepiscopia Timișoarei, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș :  360 de ani de la înveșnicire. 60 de ani de la canonizare, Editura Astra Museum ̸ Editura Partoș, Timișoara, 2016, p. 17-35; ,,Elemente de educație religioasă în predica Sfântului Antim Ivireanul”, în ,,Morisena”, nr. 3 ̸ 2016, p. 38-43. (și în ,,Altarul Banatului”, nr. 1-3, 2017, p. 112-125); ,,Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”, în ,,Analele Aradului”, II, nr. 2, 2016, p. 282-303; ,,Sfântul din imediata noastră apropiere. Iosif cel Nou de la Partoș la 60 de ani de la canonizare”, în ,,Morisena”, nr. 1 ̸ 2017, p. 10-17; ,,Pictorul Filip Matei (1853-1940). Contribuții monografice”, în ,,Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei”, Timișoara, 2017, p. 231-255. (și în Doru Sinaci, Emil Arbonie, Administrație românească arădeană. Studii și comunicări, vol. XII, Editura Vasile Goldiș University Press, Arad, 2017, p. 296-317); ,,Slujire și martiriu în epoca regimului comunist (1948-1989). Biserică, învățământ teologic, presă bisericească. Clerici, monahi, teologi în închisorile comuniste”, în ,,Morisena”, nr. 3 (7) ̸ 2017, p. 7-12; ,,Presa bisericească în Banat. Istoric și conținut”, în vol. Ioan David, Viviana Milivoievici (coord.), Tradiții ale presei științifice, Editura David Press Print, Timișoara, 2017, p. 207-212.
Cronică bisericească în revista eparhială ,,Învierea”, articole în diverse reviste locale: ,,Vatră nouă” (Giarmata Vii); ,,Anghelos” (Sînmihaiu Român); ,,Foaia Săcoșană” (Sacoșu Mare); ,,Glasul Voislovei” (Voislova, Caraș-Severin).
Despre preotul Valentin Bugariu a apărut un medalion biobibliografic în vol. Ioan Traia,  Monografiștii satelor bănățene, Editura Eurostampa, Timișoara, 2017, p. 49-50.