luni, 17 iulie 2017

,,Vatră nouă”, nr. 200 ̸ iulie 2017

Un număr aniversar pregătit de Colegiul de Redacție al revistei ,,Vatră nouă” condus de P. On. Părinte Vasile D. Suciu, parohul bisericii ,,Nașterea Maicii Domnului” din Giarmata Vii. Din sumarul acestui număr festiv amintim câteva gânduri ,,La Aniversară” iscălite de redactorii revistei, colaboratori dar și cititori și prieteni ai acesteia din Banat și de dincolo de fruntariile acestuia. Între cei care au iscălit astfel de materiale îi amintim pe academicienii Răzvan Theodorescu și Păun Ion Otiman, Mitropolitul Ioan al Banatului, profesori universitari și cercetători științifici: Ioan Viorel Boldureanu, Aurel Lăzureanu, Ioan David, Viviana Milivoievici, prof. Daniela Buzatu, inspector de religie la I. S. J. Timiș, prof. Ioan Traia, președintele Asociației Publiciștilor din Presa Rurală din Banat, protopopii de Suceava și Timișoara II Adrian Dulgheru, Mircea Szilagyi, pr. dr. Marius Florescu, redactor al revistei eparhiale ,,Învierea”, la care se adaugă profesori, preoți, asistenți medicali. Am reținut din mesajele trimise cu acest prilej două paragrafe în care este creionată atât sărbătoarea, prilejuită de revistă, cât și misia acesteia. Istoricul Răzvan Theodorescu afirmă răspicat: ,,O revistă sătească ajunsă la numărul 200 este, cu siguranță, o raritate oriunde în Europa. Faptul că la Giarmata Vii se petrece o astfel de faptă culturală dovedește, o dată mai mult, că Banatul este ‹‹fruncea››”. (p. 1). Iar Înaltpreasfințitul Ioan întărește prima afirmație: ,,…a ajuns să se impună, nu cu multă ușurință, ca un reper important în transmiterea evenimentelor majore ale comunității din vestitul sat de altădată, dar și de azi, Überland – Giarmata Vii”. (p. 1).
Din cuprins am identificat rubricile permanente: ,,Editorial”; ,,Știați că…”; ,,Din viața parohiei”; ,,Info Șah”; ,,Rețete culinare”. Suplimentul religios ,,Iconostas” propune 3 rubrici catehetice de inițiere în tainele Creștinismului. Am reținut cronica alcătuită de preotul paroh Vasile D. Suciu, ,,Ziua universală a iei românești sărbătorită la Giarmata Vii”. (p. 22-23). Pe 25 Iunie a. c. după oficierea Sf. Liturghii și a unei slujbe de mulțumire și binecuvântare a grânelor și holdelor a fost cinstită ia românească prin cânt, joc și horă.
Revista poate fi consultată pe site-ul: http://www.banaterra.eu/biblioteca/reviste/reviste-rurale-si-parohiale-integrale/vatra-noua