sâmbătă, 22 iulie 2017

Ioan Vidu la biblioteca din Bocșa

Sub purtarea de grijă a Sfântului Prooroc Ilie Testeviteanul patronului orașului de pe Bârzavă s-au desfășurat anul acesta în perioada 19-22 Iulie Zilele Orașului Bocșa compuse din slujba închinată Sf. Ilie, manifestări culturale și recitaluri de muzică folclorică și ușoară.
Biblioteca Orășenească ,,Tata Oancea” a propus trei evenimente deosebite:
-Expoziție de pictură ,,Artă și credință”. au expus Viorel Coțoiu și Nik Potocean (19 Iulie);
-Simpozionul ,,Biserică și comunitate. 110 de ani de la ridicarea Mănăstirii Sf. Ilie de la Izvor”. Revista ,,Bocșa Culturală” – 18 ani de la apariție (21 Iulie);
-prezentarea cărții Ioan Vidu. Doinitorul Marii Uniri, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2017, 469 p. (autor: Constantin-Tufan Stan).
Aceste trei evenimente au reunit profesori, bibliotecari, critici literari, preoți, istorici, jurnaliști care au expus: comunicări științifice, au prezentat reviste și cărți, au participat la un vernisaj de pictură împărtășind publicului prezent date din trecutul cetății Bocșei, a mănăstirii dar și misiunea realizată în aceasta prin intermediul revistei ,,Bocșa Culturală”, a cărților, manifestărilor culturale și a bibliotecii condusă de doamna Gabriela Șerban.
În 22 Iunie cu începere de la orele 11,00 a avut loc prezentarea cărții închinată vestitului profesor, dirijor și luptător național Ioan Vidu (1863-1931) din Lugoj precum și audierea unor creații lirice de pe CD ,,Corul Ion Vidu. Dirijor Remus Tașcău”.
În debutul întâlnirii, d-na Gabriela Șerban a invitat publiciștii să-și prezinte ultimele realizări. Cu acest prilej Dl. Mihai Chiper, redactorul revistei ,,Arcadia” de la Anina. Revista publică creațiile Cenaclului ,,Virgil Birou” din localitate iar anul acesta publicația a împlinit 10 ani de apariție neîntreruptă. În paginile revistei au publicat regretații Adrian Păunescu și Corneliu Vadim Tudor precum și condeieri cunoscuți pe plan național: Nicolae Danciu Petniceanu, Octavian Doclin, Nicolae Cenda și Ionel Bota.
Jurnalistul și cercetătorul Dușan Baiski a prezentat cele două reviste pe care le coordonează ,,Cenăzeanul” și ,,Morisena” fiecare în 250 de numere prin sprijinul Consiliului Local Cenad.
Preotul Valentin Bugariu a prezentat revista trimestrială de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” și volumul Arhanghelul – 5 ani în slujba comunității parohiale, Editura Sitech, Craiova, 2017, 205 p. În anul 2017 la împlinirea a 5 ani de la primul număr a fost realizat un volum omagial care cuprinde: cuvinte de felicitare la adresa revistei, articole reprezentative, cronica parohială precum și câteva fotografii de la activitățile realizate în parohia Birda. Cu prilejul lansării acestei cărți Biblioteca Orășenească din Bocșa prin managerul ei a cinstit revista ,,Arhanghelul”, pe redactorii și cititorii ei cu o ,,Diplomă de Onoare”.
În partea a doua a întâlnirii d-na bibliotecar Gabriela Șerban a făcut o prezentare a volumului închinat maestrului Ioan Vidu iscălit de muzicologul prof. dr. Constantin-Tufan Stan de la Lugoj. Autorul a îmbogățit cu fiecare volum cercetarea muzicală ajungându-se cu această reușită la 23 de volume tipărite. Folosindu-se de cuvintele lui Nicolae Iorga și Aurel Cosma, vorbitorul a amintit de ,,maestrul doinelor bănățene”, creator de piese de rezistență: ,,Ana Lugojana”, ,,Negruța”, ,,Răsunetul Ardealului”, ,,Preste deal” dar și de muzică religioasă: Sf. Liturghii, pricesne, colinde ș. a..

Autorul, dl. Constantin-Tufan Stan a căutat să redea atmosfera vremii, iar subiectele tratate în cărțile date tiparului au fost luate din imediata apropiere. Capitol cu capitol l-a prezentat pe Ioan Vidu – compozitor, organizator al corurilor bănățene, precum și texte din presa timpului cu referire la cel comemorat cu acest prilej.